Vijf aandachtspunten

Hyperenthousiasme

Hoe enthousiast kan jij zijn? En straal je dit ook uit?
Zorg dat je zelf hyperenthousiast bent en dat je dit ook uitstraalt. Zeker in het begin moet je zeer sterk geloven in het doel, de mogelijkheden en de realiseerbaarheid. Door zelf enthousiast te zijn, kan je motiveren en overtuigen. Door er zelf helemaal achter te staan, moedig je mensen aan, geef je hen energie.

Ben je iemand die zegt ‘yes, we can!’? Enthousiasme en motivatie gaan hand in hand, versterken elkaar. Als er geen enthousiasme is, is er geen project. Van zodra je enthousiasme voelt bij iemand moet je dit vastpakken en omzetten in reële acties.

Kan je op fragiele momenten zeggen, ‘jawel we gaan door’, ‘het gaat lukken’, ‘het kan wel’? Blijf je zelf enthousiast als je lange tijd weinig bereikt of als iets mislukt?

Als begeleider van groepsprocessen is enthousiasme uitstralen natuurlijk altijd belangrijk. Maar als je werkt met burgers, wordt het nog net een tikkeltje belangrijker. Je moet hen immers over de drempel krijgen. Als het enthousiasme ontbreekt, wordt het moeilijk. Vergeet ook niet: als de burgers zelf écht enthousiast zijn over iets, dan is de kans groot dat ze zelf al een initiatief opgestart hebben zonder jou.

Durf en lef

Hoeveel durf en lef heb je in huis? Durf en lef om op mensen af te stappen en hen te overtuigen om mee te doen, om jezelf in vraag te stellen, om uit je comfortzone te treden, om onnozele of aparte dingen te gaan doen, om spannende dingen te doen die misschien niet mogen, om het roer helemaal om te gooien, om risico’s te nemen, om fouten te maken, op je bek te gaan…

Burger onder de burgers

Je bent burger onder de burgers en onder burgers is iedereen gelijk. Wees eerlijk en speel geen rol, ook niet nadrukkelijk die van begeleider. Je bent ten alle tijde ook ‘deelnemer’. Je bent iemand van de groep maar moet je tegelijkertijd het traject bewaken. Hou dus het midden tussen burger zijn en begeleider zijn. Als begeleider moet je ook niets forceren.

Zoek naar een balans tussen betrokkenheid en voldoende afstand van de groep. Je moet deel uit maken van de groep – je neemt zelf ook praktische taken op, voert samen met hen dingen uit – maar tegelijk ben je geen deel van de groep. Je blijft tevens de professional die de kwaliteit van het proces en het product bewaakt. Als begeleider neem je niet de beslissingen, maar heb je een open agenda. Jij moet ervoor zorgen dat de deelnemers eigenaar zijn van de ideeën. Het moet hun actie zijn, niet de actie die ze doen voor jouw organisatie. Je mag ze dus wel inspireren, maar ze moeten zelf een actie kiezen waar ze zin in hebben.

Schakelen

Ben je een meesterschakelaar? Weet je wanneer je moet schakelen?
Schakelen tussen ingrijpen en loslaten
Schakelen tussen proces en resultaat. Soms moet je ondernemend en daadkrachtig zijn en zorgen dat je stappen richting resultaat zet. Soms moet je het proces wat meer aandacht en tijd geven.
Schakelen tussen vooruit en achteruit, tussen snel en traag.
Schakelen tussen gezelligheid en doelgerichtheid.
Hoe schakel je tussen een informele sfeer en toch doelgericht aan de slag gaan? Hoe hou je het midden tussen gezelligheid en actie?
Schakelen tussen structuur geven en loslaten.
Samen zoeken naar inspiratie verloopt vaak prettig chaotisch. Hoe zorg je (onopvallend) voor orde en structuur? Soms moet je loslaten zodat de groep eigenaar blijft en soms moet je structuur bieden zodat de groep opnieuw richting vindt. Enerzijds dus helder formuleren van doel en verwachtingen en goede en duidelijke afspraken maken over taken, timing of budget. Anderzijds loslaten en de chaos chaos laten zijn.

Elastisch

Wees uiterst flexibel. Je kent je rol op voorhand (nog) niet. En die rol kan ook constant veranderen.
Sta open voor alles en probeer overal kansen in te zien. Speel in op alles wat zich aandient.
Kan je ‘in het moment’ staan? Durf je voorbereiding los te laten en te werken met wat op dat moment ontstaat en beschikbaar is.

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken