Samen voorbij de crisis

Begin juni lanceerde het lokaal bestuur van Beerse de website samenbuitengewoonbeerse.be. Daar peilt de gemeente naar voorstellen om er na de coronacrisis er samen terug bovenop te komen.

“We willen de stem van onze inwoners nog meer aan bod laten komen”, zegt burgemeester Bart Craane (CDE-Vlim.be) in de Gazet van Antwerpen.

Beerse ontwikkelde dit online participatieplatform samen met Tree company. “Het bestuur sprak in het meerjarenplan de uitdrukkelijke wens uit om onze inwoners meer te betrekken bij het maken van beslissingen. Dit platform is één van de manieren waarop we dat gaan doen.”

Het platform laat de gemeente ook toe om later ook nog andere thema’s aan te pakken. Schepen Hans Woestenborghs had het zo bijv. over het aan te leggen skatepark of het vrijetijdsaanbod voor jongeren.

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken