Wim Godschalk: “Minstens drie keer per jaar bevragen we een panel van 400 inwoners”

“Ik heb nog een verleden als communicatiemedewerker bij Vormingplus Antwerpen, maar ondertussen ben ik al een jaar of tien de communicatieverantwoordelijke van lokaal bestuur Lille. Dat klinkt lang, maar ik doe het nog altijd even graag.”

Waarom koos je voor een functie/mandaat in een lokaal bestuur?

Ik ben een communicatie-allrounder. Ideaal in een job als deze. Copywriter, grafisch ontwerper, socialmediaspecialist … je moet het een beetje allemaal zijn. Je moet je ook verdiepen in heel uiteenlopende onderwerpen. De ene dag ben je bezig met het zwerfkattenbeleid. De volgende dag probeer je de nieuwe woonvisie helder uit te leggen aan alle inwoners.

Wat is tot nu toe jouw beste ervaring met bewonersparticipatie?

Lille bestaat uit vier dorpen: Gierle, Lille, Poederlee en Wechelderzande. Voor Gierle is er een ruimtelijk uitvoeringsplan waarin de stedenbouwkundige toekomst voor het dorp in grote lijnen vast ligt. Voor de andere dorpen was dit er niet. Daarom zijn we gestart met Wensbeeld Wechelderzande en Wensbeeld Lille-Poederlee. Samen met de inwoners hebben we een visie opgesteld om te bepalen waar we naartoe willen. In Wechelderzande zie je daar nu al de eerste resultaten van. Het park rond het kasteel Hof d’Intere is opnieuw aangelegd en aan het historisch pleintje Den Hert kregen de monumentale bomen meer ruimte en kwam er een buurtpleintje met een zitbank. Ze wordt inspraak ineens tastbaar.

Heb je een concrete tip om vanuit een lokaal bestuur meer/beter burgers te betrekken?

Bij elk project dat je doet, moet je bekijken of je de kans hebt om je burgers te betrekken. Als inspraak mogelijk is, moet je die proberen te geven. Inspraak geven, is een kans om je project beter te maken. Er zijn veel valkuilen en je moet het juist doen, maar een project waar inwoners toe bij hebben gedragen, wordt vaak veel beter onthaald.

Een goed participatietraject op poten zetten, kost tijd. Wim Godschalk

Welke grootste hinderpaal zie je in je werkomgeving om burgers te betrekken?

Tijd, tijd, tijd! Een goed participatietraject op poten zetten, kost tijd. Ondertussen wordt in onze gemeente al voor veel projecten een participatietraject voorzien. Het is sowieso niet wenselijk om participatie te voorzien bij elk project, maar door tijdsdruk moeten we soms wel projecten doorvoeren waar we eigenlijk een participatietraject aan wilden koppelen. We proberen dit onder meer op te vangen met ons inwonerspanel. Minstens drie keer per jaar krijgt een vast panel van 400 inwoners (een goede doorsnede van onze gemeente) een bevraging voorgeschoteld rond een actueel thema. Zo houden we vinger aan de pols over de zaken waarmee we bezig zijn.

Wou je nog iets extra vertellen?

Als je begint aan een participatietraject, baken dan heel goed je doel af. De beleidsmakers moeten weten wat ze kunnen verwachten en de deelnemers aan het traject moeten weten wat het speelveld is. Participatie is arbeidsintensief. Een onduidelijk kader, onduidelijke verwachtingen kunnen ervoor zorgen dat je resultaten krijgt waar je niks mee bent. Dat is zonde van al je inspanningen en zorgt voor frustratie bij deelnemers.

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken