Jill Van Hove: “Ik ben een grote fan van participatieve projecten”

Ondertussen werk ik al meer dan 15 jaar in Olen. Ik krijg echt energie van werken op een communicatiedienst. Ik zie het als mijn grootste uitdaging om alle beleidsteksten en ambtelijke beslissingen te vertalen in gewone mensentaal.

Mijn favoriete slogan is dan ook “If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.” Verder zou ik mezelf omschrijven als een sociaal beestje. In dat opzicht ben ik ook grote fan van participatieve projecten. Samen rond de tafel zitten, ideeën uitwisselen, boeiende discussies voeren… : ik ben ervan overtuigd dat dat de beste resultaten oplevert.

Waarom koos je voor een functie/mandaat in een lokaal bestuur?

Wat mij overtuigde om te gaan werken bij een lokaal bestuur is de sociale meerwaarde. Daar waar je in een privébedrijf voornamelijk voor de baas en de aandeelhouders werkt, heb ik nu het gevoel dat ik via mijn job de lokale gemeenschap vooruit kan helpen.

Van de vroegere ambtenarij vind je trouwens niks meer terug bij de huidige lokale besturen. Ook wij zijn heel bewust bezig met onze bedrijfscultuur. Met onze visie op dienstverlening willen we het verschil maken. Onze waarden geven ons richting en stellen duidelijk waar wij als lokaal bestuur voor staan. Aanspraak en participatie sluiten helemaal bij deze waarden aan.

Wat is tot nu toe jouw beste ervaring met bewonersparticipatie??

Ongeveer een jaar geleden hebben we een mooi project uitgewerkt over de herinrichting van ons dorpsplein. Tijdens een zogenaamde atelierweek zaten inwoners, scholen, hulpdiensten en handelaars mee aan de ontwerptafel. Ze bespraken thema’s als veiligheid, een gezonde en duurzame leefomgeving, het plein als bruisende ontmoetingsplek, het behoud van het historische karakter en het versterken van de kern en het ‘dorpgevoel’.

Onder begeleiding van participatiedeskundige Stramien gaven de deelnemers alle ideeën, ervaringen en inzichten prijs en luisterden ze naar wat andere inwoners of experten belangrijk vonden. De ontwerpers van Stramien zetten gedurende de hele week alle ideeën om in schetsen. Het resultaat aan het einde van de week was een gedragen, duurzaam ontwerp dat een duidelijk beeld gaf van hoe de dorpskern er in de toekomst moet uitzien.

Het college van burgemeester en schepenen ging meteen na de workshops aan de slag met alle input. Op basis van de voorstellen en bezorgdheden van de deelnemers nam het een aantal belangrijke beslissingen over hoe de dorpskern verder moet ingericht worden. Een voorbeeld van een succesverhaal…

Heb je een concrete tip om vanuit een lokaal bestuur meer/beter burgers te betrekken?

Wat onze ervaringen ons hebben geleerd, is dat je op voorhand heel duidelijk het kader moet bepalen. Wat verwacht je van de deelnemers? Hoeveel beslissingsrecht geef je hen? Of kunnen zij enkel adviseren? Met welke grenzen en (wettelijke) beperkingen moeten ze rekening houden? Ga met andere woorden van in het begin voor absolute duidelijkheid. Op deze manier schep je geen valse verwachtingen en vermijd je teleurstellingen, zowel bij de deelnemers als bij de beleidsmakers. Deze laatste moeten zich er immers van bewust zijn dat het resultaat van het participatietraject mogelijk niet overeenstemt met hetgeen ze op voorhand verwachten.

Welke grootste hinderpaal zie je in je werkomgeving om burgers te betrekken?

Investeer voldoende tijd om ook het middenveld te betrekken. Jill Van Hove

Vaak zijn alleen de grootste roepers aanwezig: mensen met een heel uitgesproken pro- of contra-mening. Investeer voldoende tijd om ook het middenveld te betrekken. Zij voelen zich vaak niet meteen aangesproken. Dankzij enthousiaste ambassadeurs worden ze mogelijk wel warm gemaakt en krijgen ze wel zin om mee rond de tafel te gaan zitten. Zoek dus van bij het begin een brede basis binnen de lokale verenigingen, buurtcomités, horeca,…

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken