Hanne Weckx: ‘Kom zoveel mogelijk uit je bureau!’

Ik werk als vrijetijdsbemiddelaar voor de gemeente Balen. Mijn uitvalsbasis is vrijetijdscentrum de Kruierie maar eigenlijk werk ik veel outreachend. Binnen mijn job probeer ik anderstalige nieuwkomers en mensen die het financieel lastig hebben verder te helpen op vrijetijdsvlak.

Ik probeer me zoveel mogelijk in hun leefwereld te bewegen. Daarnaast hou ik mij regelmatig bezig met allerlei toffe projecten zoals buurtprojecten, sociaal artistieke projecten, etc. Vaak zijn het dingen die klein beginnen, vanuit een simpele vraag, die soms groots kunnen uitpakken.

Waarom koos je voor een functie/mandaat in een lokaal bestuur?

Ik vind het belangrijk om een functie uit te oefenen met maatschappelijke meerwaarde en deze past daar perfect in. Ik woon zelf in Balen dus het leek mij leuk om hier, op lokaal vlak, mijn steentje bij te dragen.

Heb je een concrete tip om vanuit een lokaal bestuur meer/beter burgers te betrekken?

Probeer zoveel mogelijk van achter je bureau uit te komen als ambtenaren. We zijn het zo gewoon om administratief bezig te zijn en in onze comfortzone te blijven. Soms is het interessant om met een aantal collega’s na te denken hoe je meer naar burgers toe kan gaan, hoe je net out of the box kunt gaan werken.

Het is interessant voor je eigen werk om met burgers in gesprek te gaan en te weten te komen wat er leeft in je gemeente. Dit kan heel klein beginnen door bijvoorbeeld aan te bellen bij de buren van het gebouw waarin je werkt en jezelf en jou instantie voor te stellen. Gegarandeerd dat hier interessante gesprekken uit voortkomen en het begin is gemaakt.

Welke grootste hinderpaal zie je in je werkomgeving om burgers te betrekken?

Het is en blijft een lokaal bestuur waarvoor ik werk met bepaalde regels die daarbij horen. Participatie in de hoogste graad is dan soms moeilijk, omdat je op bepaalde structuren botst.

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken