Ga naar mensen toe en spreek ze aan

Hoe kan je burgers vinden? Hoe moet je ze aanspreken en werven?

Ga daar waar ik ben

 • Werk vindplaatsgericht of op locatie
 • Kom als begeleider uit je kot en begeef je op mijn terrein. Dat kan de schoolpoort zijn, het markplein, in mijn stamkroeg, op het markplein, bij me thuis, in mijn straat… Ga daar waar de mensen zijn die je wil betrekken. Hierdoor verlaag je de deelnamedrempel en je verhoogt het gevoel van veiligheid en eigenaarschap. Je kan hierbij zelf een werkingsgebied afbakenen of kiezen. Of je kan focussen op blinde vlekken: ga daar waar er net niet veel gebeurt.
 • Door op locatie te werken en in de leefomgeving van de mensen is hun betrokkenheid ook veel groter. Mensen willen van alles doen in de ruimte die hen aanbelangt, die ze kennen, waar ze een bepaalde band mee hebben… veel sneller dan op onbekend terrein. Ga ook aan de slag met mij op mijn eigen terrein: zowel de voorbereidingen als het uitvoeren van de acties zelf.
 • Contextcommunicatieve plaatsen
 • Creëer een plek waar mensen in aanraking komen met het thema. Waarom bijv. niet over stilte nadenken op een heel drukke plaats? Door op locatie te werken en te vergaderen komen ook leuke en concrete ideeën naar boven. Doe iets speciaal en zichtbaar op die plek.
 • Lokaal is de nieuwe schaal
 • Lokale verankering is enorm belangrijk. Mijn buurt of wijk motiveert me en maakt deel uit van mijn netwerk.
 • Extra tips:
 • Ga deur aan deur: klop aan bij mensen. Ga het gesprek aan en informeer mensen. Geef mensen bedenktijd en kom nadien nog eens terug.
 • Ga op de man af: heb voldoende lef om enthousiast met je verhaal op mensen af te stappen.

Begeef je in levende netwerken

 • Je vindt burgers het makkelijkst via levende netwerken
 • Je persoonlijk en/of professioneel netwerk
 • Het netwerk van reeds actieve burgers: vrienden, buurtbewoners, professioneel netwerk…
 • Het netwerk van mensen die werken met individuele burgers
 • Netwerk van mensen die rond een specifiek thema bezig zijn
 • Lokale netwerken in de buurt of de wijk. Mensen die elkaar kennen, trekken elkaar gemakkelijk mee.
 • Werk met kruispunters
 • Dit zijn mensen die op het kruispunt van andere netwerken staan
 • Kruispunters spreken op hun beurt weer anderen aan.
 • Samen met kruispunten op zoek gaan naar andere kruispunters of burgers op locatie.
 • Werk met mensen die kennis hebben van en zicht op de buurt of straat.
 • Werken met een lokale bekende. Een bekend gezicht werkt vaak drempelverlagend.
 • Extra tips:
 • Praat met iedereen.
 • Werk met de via-via-weg: mensen die elkaar kennen, trekken elkaar gemakkelijk mee. Mensen doen makkelijker mee met een groepje vrienden of kennissen… Vind de juiste man/vrouw op de juiste plaats en stimuleer hem/haar om zijn vrienden en kennissen mee te nemen in het verhaal.
 • Werk met de via-de-kinderen-weg: mensen kunnen gemakkelijker worden aangesproken via hun kinderen. Kinderen zijn een goed ‘bindmiddel’ om gesprekken aan te knopen. Betrek dus de kinderen, bijvoorbeeld via een knutselwedstrijd voor kleuters en ouders.
 • Bepaal samen met de eerste enthousiaste burgers een strategie om meer burgers te betrekken.

Maak jezelf zichtbaar voor mij

 • Als je wil dat ik mee doe, zorg dan dat ik weet wie je bent en wat je van me wil.
 • Zorg dat je zelf zichtbaar en aanspreekbaar bent
 • Zorg voor een open houding.
 • Zorg dat je de juiste informatie kan aanreiken.
 • Zorg voor zichtbare informatie
 • Goede en zichtbare communicatie tilt een project op.
 • Dat kan via een foldertje met info, een website over het project, een oproep vanuit de gemeente, maar bijvoorbeeld ook aan de hand van improvisatietheater op een lokaal evenement want daar is veel volk en theater valt erg op.
 • Zorg dat het ludiek en plezant zichtbaar is:
 • Doe iets speciaal.
 • Doe iets inspirerend, iets dat de nieuwsgierigheid van de mensen prikkelt.
 • Kies voor een zichtbare plek
 • De keuze van de locatie heeft ook invloed op wie je bereikt. Een evenement kan in de namiddag een heel ander publiek hebben dan tijdens de avond.
 • Doe iets speciaal op die plek.
 • Feestjes geven goesting.
 • Organiseer een feestje voor de buurt waarbij je burgers kan aanspreken.
 • Feestjes geven de ruimte om babbeltjes te doen met de mensen over koetjes en kalfjes, over de buurt, hun interesses en wensen…
 • Feestjes waar successen van voorbije burgeracties worden gevierd geven ook goesting aan andere burgers. Zorg dus steeds voor een ‘zichtbare’ volgende stap of fase waarin andere burgers kunnen aansluiten.

Kom op het juiste moment

 • Spreek mensen aan op het moment dat het voor hen goed past: buiten de werkuren dus.
Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken