Ga actief met je burgers om

Sta open voor dialoog

‘It takes two to tango’: de beste resultaten krijg je als je samenwerkt. Maar dan moet je wel open staan voor de andere. Participatie vertrekt vanuit gelijkwaardigheid. Elke inbreng moet welkom zijn. Maak projecten die dat uitstralen en in praktijk brengen.

Burgers, een ideaal hulpmiddel

In elke gemeente wonen en leven burgers met expertise of interesse op heel wat domeinen. Eén van de vruchten van de democratisering van het onderwijs. In de mate dat de expertise en ‘goesting’ van burgers kan worden omgezet in betrokkenheid vergroot het potentieel aan inzichten, plannen en ideeën om een gemeente verder te ontwikkelen.

De burger als expert

De tijd is voorbij dat de overheid kon zeggen: “Deze materie gaat jullie petje te boven. Laat dit maar aan de experts over.” Veel burgers zijn zelf expert en soms vaak meer dan de overheid waarmee ze aan tafel zitten. Maak optimaal gebruik van deze knowhow.

Inspireer elkaar

Ga er niet van uit dat enkel beleidsmensen en het gemeentepersoneel de juiste oplossingen kennen. Ook burgers kunnen een bijdrage leveren. Laat andersom burgers mee genieten van de knowhow rond gemeentelijke aangelegenheden die aanwezig is op het gemeentehuis. Ga op zoek naar een win-winsituatie. Waar burgers en bestuur elkaar inspireren, worden de beste resultaten geboekt.

Ken je pappenheimers

Burgers bereiken? Niet zo eenvoudig als het lijkt. Een uitgebreid, wijd vertakt lokaal netwerk kan wonderen verrichten. Bouw als bestuur bewust zo’n netwerk op. Zorg voor een goede kennis van het lokale weefsel.

Maak gebruik van je ‘kruispunters’

Kruispunters zijn mensen die op het kruispunt staan van meerdere informele en/of formele groepen, zonder daarom lid te zijn van de traditionele middenveld. Ze bieden mogelijkheden voor gemeentebesturen om de dialoog met de bevolking beter vorm te geven. Een gemeentebestuur moet niet (enkel) op zoek naar vertegenwoordigers van verenigingen om adviesraden te bevolken maar organiseert beter dialoogmomenten met kruispunters.

Geef kansengroepen een plaats

Durf specifieke doelgroepen aan te spreken, maar houd wel rekening met hun mogelijkheden. Zoek hiervoor aansluiting bij sleutelfiguren en organisaties die met de doelgroep werken. Zet ook in op aangepaste, creatieve methodieken.

Maak de relatie met de burger duurzaam

Telkens opnieuw investeren in aparte participatietrajecten? Uitstekend, maar het kan nog beter. Breng systematiek in je dialoog. Streef naar een bestuur en een administratie die de relatie met de burgers als kerntaak ziet.

Voor wat hoort wat

Wie wil participeren, neemt verantwoordelijkheid op. Wie mee wil beslissen, kan niet luid roepen en vervolgens aan de kant blijven staan. Met andere woorden, het recht om te participeren houdt ook de plicht in om zich (in afgesproken mate) te engageren.

Overstijg het klagen

Vergis je niet. Participatie gaat niet over de belangen van individuen! Het gaat over het algemeen belang. Participatiemomenten moeten dus niet gaan over klachten van individuele burgers. Participatie wentelt zich niet in problemen maar gaat over gedragen voorstellen en oplossingen.

Ga voor betekenis en beleving

De burger van vandaag gaat vooral voor zaken die hem interesseren. Hij zoekt manieren om zijn tijd betekenisvol in te vullen. Daarnaast gaat hij voor nieuwe ontdekkingen, een goed gevoel en een tikkeltje sensatie. Een maximale beleving maken het plaatje compleet. Wil je als overheid dus burgers bereiken? Speel dan in op betekenis én beleving.

Gebruik verstaanbare taal

Vermijd al te veel technisch jargon als je je richt tot bewoners. Maak wetgeving, procedures, beleidsplannen voor gebruikers verstaanbaar in gewone taal, met plannen en/of foto’s.

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken