Doseer ritme en engagement

Tijd en enthousiasme zijn belangrijke voorwaarden. Burgers die mee willen doen moeten voldoende tijd hebben en enthousiast zijn. Burgeracties kan je pas ondernemen als er voldoende enthousiaste mensen zijn, die elkaar aansteken, aanvullen en er samen voor gaan. Eén of twee enthousiastelingen zijn vaak al goed om elkaar aan te vullen en anderen aan te steken om er samen voor te gaan. Tijd en enthousiasme zijn jammer genoeg niet altijd recht evenredig. Denk eraan: er moet niets. Als er geen enthousiasme is, is er geen project. Je hoeft dus niets te forceren.

Baken het engagement af

 • Kies voor iets laagdrempelig en eenvoudig. Maak het engagement behapbaar in tijd en ruimte.
 • Zorg voor een diversiteit aan engagementen (veel/weinig, kort/lang, doener/denker, … )
 • Elk engagement is een mogelijke volgende stap.
 • Maak de workload en de verantwoordelijkheden niet te zwaar. Geef mensen niet het gevoel dat ze van alles moeten.
 • Doe zelf ook het ‘vuile’ werk, namelijk datgene waar de anderen minder sterk in zijn.
 • Baken hun engagement af, bijv. door soms met tijdelijke engagementen te werken. Mensen zijn sneller geneigd om aan iets kort mee te werken dan aan eeuwenlang verhaal. Expliciteer het engagement van iedereen en respecteer het.
 • Zorg voor een deadline.
 • Zorg voor een goede vooruitgang en een duidelijk tijdsperspectief.
 • Formuleer helder wat er moet gebeuren (doel, verwachtingen…).

Werk op hun ritme

 • Respecteer het individuele tempo van elke deelnemer, maar zorg ervoor dat dit niet in de weg komt te staan van vooruitgang. Soms hebben ze veel tijd, soms helemaal niet. Soms jagen ze aan, soms zal het tempo vertragen om dingen een kans te geven.
 • Neem tijd. Wees geduldig. Doe alles stap voor stap. Volg het ritme van de mensen. Forceren kan een negatief effect hebben.
 • Hou langdurig contact met contactpersonen en mogelijk geïnteresseerden. Dit vraagt heel wat opvolging, maar houdt een continue stroom van communicatie op gang.

Ga onmiddellijk in ‘doe-modus’

 • Zorg voor zo min mogelijk wachtmomenten.
 • Daag uit om onmiddellijk al iets te gaan doen.
 • Spreek af op plekken waar iets te doen valt, die vragen om een ingreep.
 • Voorzie materiaal om ‘iets’ te doen.
 • Eens de trein vertrokken is, moet je snel tot acties komen en zorgen dat het vooruit gaat.
 • Na een eerste kennismaking tussen mogelijk geïnteresseerden en de volgende bijeenkomst is snelheid een must, anders ben je ze kwijt. Zorg dat je dadelijk de e-mail en telefoonnummer hebt van iemand, zodat je de nodige informatie kan doorsturen, kan bedanken en enthousiasmeren.
 • Zorg dat mensen na de eerste bijeenkomst met een plan naar huis gaan, realiseerbaar op korte termijn.
 • Plan meteen tijdens de eerste bijeenkomst al een eerste actie. Kan dit niet, zorg er dan voor dat er tussendoor dingen georganiseerd worden om het ‘project’ levendig te houden, bijvoorbeeld door tussendoor feestjes te organiseren waardoor de groep toch geregeld samen is.
 • Zorg voor zo min mogelijk wachtmomenten.

Communiceer tijdig en duidelijk

 • Maak duidelijke afspraken (prioriteiten, verwachtingen, welke rol neem je op…).
 • Communiceer en informeer steeds tijdig.
 • Zorg dat je transparant bent. Zeg duidelijk wat de doelstelling is, wat je van mensen verwacht, formuleer samen de afspraken, zorg dat mensen steeds op de hoogte zijn van zowel de inhoud als het proces, bijvoorbeeld door werk te maken van goede verslagen.
 • Zorg steeds voor open communicatie. Hanteer een informele stijl die vertrouwen opwekt en wees altijd gewoon eerlijk en echt. Dus ook als er iets is voorvalt waar je het niet mee eens bent: gewoon zeggen.
 • Zorg voor een continue communicatie.

Het mag eindigen

 • Soms bestaan groepjes kort, soms langer en af en toe verduurzamen ze zich.
 • Werken met burgers betekent dat je dit aan de burgers zelf laat. Ze kunnen ervoor kiezen autonoom verder te gaan. Je rol eindigt dan wanneer de groep autonoom functioneert. De groep heeft dan een opdracht, een gedeeld engagement of een gemeenschappelijk doel nodig. Of ze kunnen ervoor kiezen om de groep slechts te laten bestaan tot wanneer de acties zijn uitgevoerd. Het zijn de burgers zelf die dit kiezen en bepalen. Als begeleider is het belangrijk hier duidelijkheid rond te creëren want je agogische houding hangt ermee samen en de groepsdynamische processen die in gang worden gezet.
 • Eindigt het, eindig dan met een toast op het succes, met een viering van wat verwezenlijkt is, met een vooruitblik op wat er misschien nog kan gebeuren. Maar vier het succes, ook al eindigt het!
Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken