Ndl: burgers betrekken bij het sociaal domein

In Nederland liepen er het voorbije jaar vijf voortvarende praktijken rond inwonerpartipatie in het sociaal domein.

Hun ervaringen kwamen in juni aan bod op een online bijeenkomst over ‘Leren van ervaring, vernieuwing in cliënt- en inwonerparticipatie’. Tegelijk verscheen ook het rapport Beter beleid met ervaringskennis van inwoners.

Rode draad

Hoewel deze praktijken met drie verschillende modellen werken, dook er een rode draad op van vijf kenmerken die overal bijdroegen aan meer inclusieve cliënt- en inwonerparticipatie: samen, flexibel, proactief, dichtbij en vroegtijdig.

Lees meer over hun ervaringen in dit Movisie-artikel.

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken