Mortsel: 25.000 euro voor creatieve ideeën

De stad Mortsel lanceerde De Ideeënfabriek, een nieuwe impulssubsidie. Per jaar wordt er 25.000 euro uitgetrokken voor inwoners en verenigingen met een creatief idee.

Daarnaast keurde de gemeenteraad ook een nieuwe participatiereglement goed.

Kleinschalige ideeën kunnen tot 1.000 euro ondersteuning krijgen. Voor grotere ideeën kan dat zelfs tot 5.000 euro oplopen.

Niet-georganiseerde inwoners

Het bestuur wou ook ‘de gewone, niet-georganiseerde Mortselaars’ betrekken. Via Atelier P kregen ze het voorbije jaar al kans om hun mening te geven over belangrijke thema’s of projecten in de stad.

Bron
GvA, 27 mei 2020
Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken