Bied ruimte voor concrete actie

Mensen willen dingen doen waarvan ze zien dat ze daarmee het verschil maken of daadwerkelijk iets veranderen.

Werk met hun ideeën en maak het van henzelf

 • Creëer ruimte waarin ze hun mening en engagement kwijt kunnen.
 • Speel in op hun betrokkenheid en motivatie, op hun passie en gedrevenheid.
 • Maak het van henzelf en stimuleer hun eigen ideeën en initiatieven.
 • Laat mensen zelf kiezen wat ze willen doen, waar ze energie van krijgen.
 • Spreek mensen aan op hun talenten en competenties.
 • Laat hen voelen dat het van hen is. Zij zijn eigenaar.
 • Zorg dat acties niet geclaimd worden door organisaties
 • Leg het welslagen van het project in hun handen. Het is hun verhaal.
 • Betrek ze bij de verschillende stappen en laat ze zelf de taken opnemen.

Zorg voor laagdrempelige, haalbare en concrete acties

 • Kies voor laagdrempelige acties.
 • Zorg voor eenvoudige en haalbare acties.
 • Zorg voor korte en krachtige acties, die niet al te veel tijd in beslag nemen.
 • Beperk je tot acties die een drie- tot vijftal bijeenkomsten op touw kunnen worden gezet.
 • Zorg voor een deadline.
 • Organiseer tussenstappen wanneer de actie te groot worden of zorg voor een rode draad. Organiseer bijvoorbeeld tussendoor een feestje zodat er ook een meer duurzame groep ontstaat.
 • Zorg voor acties die geen of weinig werving vooraf vereisen.
 • Kies voor acties die slechts een minimale communicatie (naar buitenaf) vereisen.

Zorg voor positieve acties

 • Spreek mensen aan op het positieve.
 • Kijk waar mensen warm van worden en wat ze kunnen doen. Vermijd dat het een klaagzang wordt.
 • Kies voor acties waar de mensen zelf plezier aan beleven, zowel tijdens het uitwerken als tijdens het realiseren ervan.
 • Zorg voor acties waar mensen sympathie voor kunnen opbrengen.

Zorg voor spannende acties

 • Zorg voor spannende acties waarbij mensen zich toch veilig voelen.
 • Bied iets dat mensen ‘onverdacht’ maakt terwijl ze de actie ondernemen
 • Zorg dat de actie van iedereen en niemand is en dat mensen niet noodzakelijk acties moeten voeren in eigen naam.
 • Maak het geheimzinnig.

Zorg voor acties die voldoening geven en iets concreet veranderen

 • Doe niet zomaar iets. Zorg dat mensen iets kunnen veranderen. Mensen doen mee wanneer ze weten dat ze met iets nuttig bezig zijn, want ze willen iets veranderen en het verschil maken.
 • Zorg dat ze zich nodig voelen. Vermijd bezigheidstherapie.
 • Zorg voor acties die een uitlaatklep zijn voor bijvoorbeeld verontwaardiging.
 • Zorg voor voldoening. Mensen moeten het ervaren als leuk, de moeite, als iets dat werkt en wat ze belangrijk vinden.
 • Waardeer de inzet.
 • Laat mensen de winst van hun acties zien. Observeren van wat je acties teweegbrengen werkt enorm stimulerend.
 • Zorg voor een beloning, de kers op de taart, met alles erop en eraan! Organiseer het eigen applaus.
 • Maak alles wat je doet zichtbaar: acties, resultaten, succeservaringen… Dit motiveert mensen en houdt ze enthousiast.

Zorg voor zichtbare acties en successen

 • Zorg voor opvallende en zichtbare acties en successen. Geef ze uitstraling naar het brede publiek, de pers, beleidsmakers…
 • Maak alles wat je maakt en doet onderweg zichtbaar.
 • Maak ook het netwerk dat ontstaat zichtbaar.
 • Maak iedereen ambassadeur. Deelnemers activeren gemakkelijker anderen en motiveren ze om mee te doen.
 • Zorg voor sterke communicatieve ondersteuning.
 • Vergroot het draagvlak van de actie. Til het op.
 • Zorg voor een zichtbaar resultaat.
 • Maak succeservaringen zichtbaar. Observeren van wat je acties teweegbrengen werkt enorm stimulerend.
 • Vier samen succes. Een toast op het succes met een terugkoppeling van de resultaten, een vooruitblik op wat er verder nog kan gebeuren…
 • Organiseer het eigen applaus.
Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken