Bied meerwaarde en sluit op hen aan

“What’s in it for me?”
Dat is de vraag die mensen zich stellen. Er moet een meerwaarde zijn voor burgers of hun omgeving willen ze mee doen. Bedenk dus goed wat waarde en meerwaarde betekent voor de burgers waarmee je wil werken. Werk je in de leefomgeving van mensen dan is hun betrokkenheid vaak groter. Mensen zullen gemakkelijker dingen willen doen in de ruimte die hen aanbelangt, die ze kennen, waar ze een bepaalde band mee hebben.

Ken hun (persoonlijk) verhaal en hun leefomgeving

Ken je burgers. Luister naar hun verhaal en geef mensen het gevoel en de ruimte om te zeggen wat ze te zeggen hebben.
Hou rekening met hun leefwereld. Verken de leefomgeving van de burgers waarmee je wil werken, de ruimte die hen aanbelangt, die ze kennen en waarmee ze een band hebben. Werk ook in hun leefomgeving: hun betrokkenheid zal veel groter zijn.
Maak ze warm vanuit wat zij belangrijk vinden. Maak het persoonlijk, raak ze voldoende persoonlijk. Maak het van henzelf.

Vertrek vanuit hun noodzaak of urgentie

Vertrek vanuit een behoefte die bij hen leeft. Vertrek van onderuit en drop niet zomaar iets. Werk vanuit hun noodzaak.
Spreek mensen aan op het positieve.
Kijk waar mensen warm van worden en energie van krijgen. Vermijd dat het een klaagzang wordt.
Moedig aan en geef geen kritiek.
Vertrek je toch van een thema, zorg dat dat je een wervend thema op tafel legt dat hen aanspreekt.

Speel in op interesses en passies

Spreek mensen aan op hun interesses (wandelen, fietsen, kinderen, … ).
Speel in op wat hen boeit, interesseert en wat hun behoeften zijn.
Motiveer ze om hiermee aan de slag te gaan.
Speel in op de passie en gedrevenheid van burgers. Als iemand frisse ideeën formuleert, nodig hem of haar dan uit die te realiseren. Speel flexibel in op de suggesties van de mensen: wie een bord wil maken, foto’s wil nemen, mee op pad wil gaan… aanmoedigen.

Spreek ze aan op hun talenten en competenties

Gebruik de expertise die bij hen aanwezig is.
Erken ‘alle’ expertise. Iedereen is op zijn manier expert op een bepaald domein.
Maak gebruik van hun netwerken.
Breng hun talenten en competenties naar boven. Maak daar ruimte voor en gebruik creatieve methodieken.
Stimuleer en ondersteun hun talenten.
Spreek hen aan op hun talenten en competenties.
Breng talenten, mogelijkheden en krachten samen.
Maak gebruik van wat er is.

Inspireer en bied hen iets

Trigger interesse.
Inspireer. Zorg je dat je voldoende ideeën en alternatieven op zak hebt. Mensen zijn voor sommige ideeën veel sneller warm te maken dan voor andere.
Spreek af een inspirerende, nieuwe, spannende plek.
Bied iets wat tot de verbeelding spreekt.
Geef zicht op wat ze zullen leren of krijgen.
Leer hen iets.

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken