Bib van de Toekomst

De bib van Turnhout stelde ons de vraag om hen te helpen bij het uitstippelen en begeleiden van een participatieproject in functie van de zoektocht naar hun toekomstige identiteit in relatie tot de Turnhoutse burger, met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen. De afgelopen jaren kreeg Vormingplus Kempen meermaals ondersteuningsvragen in de zoektochten van enkele bibs uit de regio.

Intensief traject

Dit alles leidde tot een intensief traject met de bib van Turnhout rond het thema ‘participatie’. We namen hen mee in een diepgaand denkproces over hoe als organisatie in te zetten op participatief werken en aan welke voorwaarden voldaan moeten zijn om dit te realiseren.

Gedurende het traject werd de hele bibliotheek ondergedompeld in een participatie-bad. Allerlei activiteiten werden hiervoor opgezet:

  • De stafmedewerkers kregen een uitgebreide vorming over “Wat is participatie en hoe ga je er best mee aan de slag?”. De mogelijkheden en valkuilen van participatie werden uitgerold en op maat van de organisatie onder de loep genomen.
  • Ook alle andere personeelsleden werden meegenomen in het participatieverhaal.
  • De participatiedoelstellingen van de organisatie werden verfijnd, geconcretiseerd, en de verwezenlijking van de concrete doelstellingen werd opgestart.
  • Vervolgens organiseerden we denkdag ‘Bib van de Toekomst’ waar we met een uiteenlopende groep burgers en sleutelfiguren nadachten over de kwaliteiten en verwachtingen die ze hebben ten aanzien van het nieuwe ‘kenniscentrum’ waarin niet enkel de bib een plaats krijgt maar ook het Stadsarchief, DocAtlas en Strip Turnhout.

De Denkdag

Het nieuwe kenniscentrum moet fungeren als een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en ‘thuis’ kunnen zijn. Het openbare leven speelt zich er af, normen worden er bepaald, en nieuwe ideeën ontstaan hier. Maar hoe creëer je zo’n ontmoetingsplaats, zo’n plek die zo onmisbaar is voor de gemeenschapsvorming? Dat was de vraag die we voorlegden aan een zo divers mogelijk publiek tijdens een denkdag.

We deden hiervoor een beroep op tal van actoren uit ons netwerk zoals bijv. ’t Antwoord (vereniging waar armen het woord nemen), de diversiteitsambtenaar, de cultuurbeleidscoördinator, burgerbeweging De Koep, Arktos, VDAB doelgroepenwerking, Agentschap Integratie en Inburgering, OCMW, instellingen voor mensen met een beperking…

Samen met personeel

De opbrengst van de denkdag werd vervolgens besproken met al het personeel van de bib – van poetsvrouwen tot stafleden; ook zij participeerden allen op regelmatige basis aan het hervormingstraject om samen vorm te geven aan hun nieuwe bib.

Leve(n)de bib

Het traject mondde tenslotte uit in het evenement ‘Leve(n)de Bib’ waar we de (potentiële) gebruikers van het toekomstig kenniscentrum optrommelden om hun bib van de toekomst te verbeelden tijdens een sprankelend evenement in de gebouwen van de oude bib. Gebruikers werden partners en de bezoekers van het event ontdekten tal van activiteiten en het sprankelende netwerk met tal van activiteiten in een nieuwe een levende bib.

Reflectiegroep

Bovendien brak de bib uit zijn stadsgrenzen en brachten we hen samen met enkele Kempense bibliotheken in een reflectiegroep. Samen bogen de bibliotheken zich over de nieuwe uitdaging; “Hoe aan de slag met participatie in en rond onze bibliotheek”. Het project in Turnhout fungeerde hierbij als case.

 

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken