Je kent ons, Vormingplus Kempen. Van dichtbij of veraf, al jaren of kort.

Samen met de twaalf andere Vormingplussen kregen we een nieuw Vlaams decreet. Dat betekent dat we binnenkort een nieuw beleidsplan moeten opmaken voor de volgende jaren. En we willen jou daar graag bij betrekken. Evalueer je ons even mee?

 

Wat de overheid van ons verwacht

Net zoals vroeger blijven we gefocust op de Kempen. We werken aanvullend op andere spelers in onze regio.

Voor het nieuwe decreet moeten we ons richten op het brede publiek, gemeenschappen, doelgroepen en op deze kansengroepen: mensen in armoede, mensen met een beperking, personen van vreemde herkomst en gedetineerden.

Daarbij hebben we verschillende rollen:

  • een verbindende rol: we moeten mensen verbinden met groepen, gemeenschappen en de brede samenleving
  • een kritische rol, waarbij we waarden, normen, opvattingen, instituties en spelregels in vraag stellen en de publieke dialoog daarover voeden en voeren.
  • een laboratoriumrol, waarbij we in projecten experimenteren met nieuwe maatschappelijke spelregels die een antwoord kunnen bieden op complexe samenlevingsvraagstukken.

En we vervullen in onze werking ook nog vier ‘socio-culturele functies‘:

  • cultuurfunctie: doelgericht creëren, deelnemen, bewaren en delen van cultuur
  • leerfunctie: doelgericht opzetten van leeromgevingen die het leren door individuen, groepen of gemeenschappen mogelijk maken en bevorderen
  • maatschappelijke bewegingsfunctie: in relatie tot samenlevingsvraagstukken doelgericht ruimte creëren voor engagement en politisering met het oog op veranderingen in denken en handelen en in de inrichting van de maatschappij
  • gemeenschapsvormende functie: doelgericht ondersteunen en faciliteren van processen en praktijken die leiden tot vormen en ondersteunen van groepen en gemeenschappen of versterken van de interactie tussen groepen en gemeenschappen.