Betrokken burger

Met Vormingplus hebben we een nieuwsbrief voor ambtenaren en politici rond participatie.

In elk nummer laten we een betrokken ambtenaar, politicus of burger zich voorstellen aan de hand van enkele vragen. Doe je mee?

  Door akkoord te gaan, mogen we je foto en antwoorden:

  Bedankt alvast!

  Onze privacy-aanpak vind je voluit op de website.

  Back to top button

  Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

  Cookie-instellingen

  Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

  Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

  Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

  Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

  AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

  Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken