Beleef de ruimte

Herover mee plein, park en straat!

Dat was het wat provocerende uitgangspunt van Beleef de ruimte, één van onze projecten in 2015.

Openbare ruimte

“Wat niet privé is, is openbaar. Van iedereen.We lieten die ruimte beheren door onze overheid, en daardoor verloren we ze wat uit het oog. Er moet meer mee te doen zijn: door meer mensen gebruikt, anders ingevuld.Zo kunnen we er met z’n allen weer van genieten.” Zo klonk het nog. Katrien ging aan de slag en verzamelde honderd foto’s van bewoners die de openbare ruimte veranderden: mooier maakten, functioneler, speelser, …
Mensen die bijvoorbeeld op een grasperk bordjes plaatsten met de tekst ‘Gelieve op het gras te lopen’, die zelf bankjes ontwierpen voor een braakliggend terrein, een fontein waarin je kon vissen naar kermiseendjes, …

Katrien: “Met die foto’s gingen we de boer op en zetten we mensen aan tot het nemen van initiatieven in de openbare ruimte. In Mol, Geel en Olmen (Balen)gingen groepjes mensen aan het werk met de bedoeling om één actie of initiatief te ontwikkelen. De ene keer lukte dat beter dan de andere keer.”

Warm Olmen

Katrien: “In Olmen hadden we enkele vriendinnen die een houten boom wilden planten waaraan bewoners hun dromen konden ophangen. Echte vergaderingen hielden ze niet; het leek meer op een gezellig clubje samenzweerders. Om mensen nieuwsgierig te maken, schilderden we enkele avonden met verwijderbare krijtverf tags in enkele straten. We zetten ook heel wat boompjes, die we timmerden met plankjes, in de wijken als aanloop naar de onthulling van de grote boom. Maar de gemeente haalde die allemaal op.

Ook viel er wat later een GAS-formulier in de bus. Even leek het nog of de gemeente wou meewerken, maar voor de initiatiefnemers hoefde het niet meer.”

Mol

Een groepje vrienden nam in Mol de verkeersborden in enkele autovrije straten creatief onder handen. Ook hier had het de gemeente niet mee. Zij verwijderden al het materiaal – al waren de initiatiefnemers van plan daar zelf voor in te staan.

Gek op Geel

“In Balen liep het door omstandigheden buiten ons om mis, maar in Geel werden zelfs zes acties tot een goed einde gebracht,” zegt Katrien. Een yogasessie op de Markt, strandspeelgoed voor de kinderen bij de fonteintjes in het centrum, complimentenkaartjes aan geparkeerde fietsen, … : aan leuke acties geen gebrek. En het groepje vrienden heeft nog plannen zat.

Katrien wil hierop in 2016 verder borduren: ze onderzoekt hoe je met bij elkaar geplukte mensen samen dingen kan doen, buiten het traditionele verenigingsleven om.

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken