Minder of meer bussen in Laakdal en Meerhout?

Vanaf 2020 loopt het openbaar vervoer in Vlaanderen anders. Ook in Laakdal en Meerhout.
Tot nu toe was het uitgangspunt: iedereen moet in zijn omgeving een bushalte hebben.
De Vlaamse Regering kiest nu voor basisbereikbaarheid. Zo moet het openbaar vervoer beter aansluiten bij de vraag van de reizigers. Ook moeten verschillende soorten vervoer makkelijker gecombineerd kunnen worden. Maar zal hen dat lukken?

Met Alleman Mobiel volgen we die vervoersplannen van dichtbij op. Zo kunnen we problemen aankaarten en bespreken met de juiste instanties.

Op 21 oktober 2019  konden inwoners van Laakdal en Meerhout in het Meerhoutse Gildenhuis mee nadenken en ontdekken wat goed en fout loopt.

Het verslag van die avond lees je elders op onze website.

Praktisch

Waarom?

Je kunnen verplaatsen – naar werk, winkel, dokter of dierbaren – is een basisvoorwaarde voor deelname aan het maatschappelijk leven. Ook in een landelijke regio zoals de Kempen staat dit recht onder druk. Zeker nu er niet langer sprake is van basismobiliteit, maar van basisbereikbaarheid.

De werkgroep Alleman Mobiel pakt deze problematiek aan. ‘Alleman Mobiel’ is een samenwerking van verenigingen, burgers en beleidsmensen uit de regio Meerhout, Laakdal en Geel. De werkgroep focust op vervoersarmoede en ijvert voor duurzame en betaalbare mobiliteit voor iedereen. Vormingplus Kempen en ACV regio Geel zijn de trekkers.

Onze partners

  • Werkgroep Alleman Mobiel
  • ACV regio Kempen
  • beweging.net Mechelen-Turnhout

Wanneer?

najaar 2019

Wie doet het?

Waar?

  • gemeente Meerhout
  • gemeente Laakdal
Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken