Ik neem de bus. Ik neem de trein.

Een Cursus Openbaar Vervoer voor cliënten van OPZ Geel.

Tot voor kort maakten de mensen van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis (OPZ) in Geel veel gebruik van de belbus om zich te verplaatsen naar het centrum van Geel, naar andere gemeenten, voor bezoekjes aan familie en vrienden, voor hobby…

Oplossing voor het probleem

Maar die kleine verplaatsingen worden voor deze mensen moeilijker. De Lijn schafte een aantal belbushaltes af. Het OPZ wou het aantal ritten met de OPZ-bus reduceren. De Minder Mobielen Centrale in de streek is overbelast.  Daarom dachten OPZ en Vormingplus samen na over mogelijke oplossingen.

We dokterden een aangepaste vormingsreeks uit over het gebruik van het openbaar vervoer op maat van de cliënten van het OPZ. De bedoeling was dat ze zich zelfstandig leerden verplaatsen. Elke cliënt kreeg ook een buddy om hun gebruikelijk traject in te oefenen. Een handig werkboekje hielp hen daarbij.

Waarom?

Tijd verliezen in een file, daar denk je vaak aan als je het woord ‘mobiliteit’ hoort. Vormingplus Kempen wil zich focussen op een andere invalshoek die vaak onderbelicht blijft: mobiliteit als basisrecht.

Je kunnen verplaatsen – naar werk, winkel, dokter of dierbaren – is een basisvoorwaarde voor deelname aan het maatschappelijk leven. Ook in een landelijke regio zoals de Kempen staat dit recht onder druk. Zeker nu er niet langer sprake is van basismobiliteit, maar van basisbereikbaarheid.

Partners

  • OPZ Geel
  • Centrum voor Basiseducatie

Wie doet het?

Christa Truyen

Periode

eind 2017

Waar?

OPZ Geel
Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken