De Fosterfiets

Vanuit de regio Laakdal – Meerhout – Geel zijn bedrijventerreinen moeilijk te bereiken, zeker als je over ploegenarbeid spreekt. Uit een bevraging van Alleman Mobiel bleek duidelijk dat werk vinden niet zo eenvoudig is als je geen eigen vervoer hebt. Pech voor heel wat werkzoekenden.

Een pendelbus?

Met Alleman Mobiel hadden we heel wat contacten gelegd en gingen we op zoek goede praktijkvoorbeelden. IOK, SPK, VOKA, Provincie Antwerpen, … ze stonden allemaal op ons lijstje. We hoopten zelfs onze mosterd te halen bij Sustainmobility uit Rotterdam. Een uitstap naar het project Max Mobiel in Gent bracht licht in de duisternis. Een fantastisch project.

Of dan maar elektrische fietsen?

Al vlug werd ons duidelijk dat een pendelbus naar bedrijventerreinen voor ons te hoog gegrepen is, maar ook dat de inzet van (elektrische) fietsen wel een oplossing kan bieden voor een aantal werkzoekenden. Dat idee kreeg concreet vorm met de ondersteuning van de beweging Mobiel 21.

En zo kwamen er de Fosterfietsen.

Waarom?

Uit een bevraging van Alleman Mobiel bleek duidelijk dat werk vinden niet zo eenvoudig is als je geen eigen vervoer hebt. Vanuit de regio Laakdal – Meerhout – Geel zijn bedrijventerreinen moeilijk te bereiken, zeker als je over ploegenarbeid spreekt. Pech voor heel wat werkzoekenden.

Een pendelbus inzetten naar bedrijventerreinen bleek als oplossing duur en onrendabel. Maar elektrische fietsen? Dat zochten we uit.

Partners

  • Stad Geel
  • gemeente Meerhout
  • gemeente Laakdal
  • ACV regio Geel

Wie doet het?

Viviane Schuer

Wanneer?

2016-2018

Waar?

stad Geel, gemeente Meerhout, gemeente Laakdal

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken