Meerhout wil bus naar Mol

Een duidelijke meerderheid van de Meerhoutenaren wil een reguliere busverbinding naar Mol. Dat bleek uit de resultaten van een enquête, waarop we meer dan 1.200 antwoorden ontvingen. De actievoerders stapten met de enquêteresultaten in de hand naar De Lijn om meer bussen te vragen.

Ruim 1.200 antwoorden op enquête

De gemeente Meerhout, de werkgroep Alleman Mobiel, Vormingplus Kempen en TreinTramBus stelden de resultaten van de enquête voor. 1.240 mensen vulden de enquête in, waarvan 92% Meerhoutenaren. De meerderheid (63%) geeft aan dat hij zich minstens één per week naar Mol wil verplaatsen. De belangrijkste redenen om naar Mol te gaan zijn winkelen (75% van de respondenten) en gezondheidszorg (64%).

De helft (53%) van de respondenten zegt ook dat het af en toe niet lukt om naar Mol te rijden: logisch, want momenteel rijden er alleen in de spits enkele bussen.  Als er bussen komen, zullen die goed gebruikt worden: de overgrote meerderheid (94%) geeft aan dat ze de bus zal nemen, als die er eenmaal is. In Mol moet de bus zeker het centrum, het ziekenhuis en het station bedienen. “Niet moeilijk”, zeggen de actievoerders, “de drie bestemmingen liggen allemaal dicht bij elkaar.”

Met dit dossier in de hand nodigden de actievoerders De Lijn uit voor overleg om meer bussen te vragen. De gemeente Meerhout wil ook zijn duit in het zakje doen om de bus aantrekkelijker te maken. Ze onderzoekt een derdebetalerssyteem, waardoor het gebruik van de bus goedkoper wordt. Als de bus er komt, zal de gemeente ook alles op alles zetten om die bij het grote publiek bekend te maken.

Over dit project

Waarom?

Tijd verliezen in een file, daar denk je vaak aan als je het woord ‘mobiliteit’ hoort. Vormingplus Kempen wil zich focussen op een andere invalshoek die vaak onderbelicht blijft: mobiliteit als basisrecht.

Je kunnen verplaatsen – naar werk, winkel, dokter of dierbaren – is een basisvoorwaarde voor deelname aan het maatschappelijk leven. Ook in een landelijke regio zoals de Kempen staat dit recht onder druk. Zeker nu er niet langer sprake is van basismobiliteit, maar van basisbereikbaarheid.

De werkgroep Alleman Mobiel pakt deze problematiek aan. ‘Alleman Mobiel’ is een samenwerking van verenigingen, burgers en beleidsmensen uit de regio Meerhout, Laakdal en Geel. De werkgroep focust op vervoersarmoede en ijvert voor duurzame en betaalbare mobiliteit voor iedereen. Vormingplus Kempen en ACV regio Geel zijn de trekkers.

Eerst werden de exacte noden in kaart gebracht met een enquête bij organisaties en bedrijven (interimkantoren, VDAB, …). De grootste knelpunten werden één voor één aangepakt.

Onze partners

  • gemeente Meerhout
  • TreinTramBus

Periode

najaar 2016 – voorjaar 2017

Wie doet het?

Viviane Schuer

Waar?

  • gemeente Meerhout
Back to top button