Een combi-busboekje voor Meerhout en Zittaart

Een handig busboekje om van Meerhout of Zittaart naar Mol en terug te geraken: daar pakten we met Alleman Mobiel mee uit.

Mol is een stad waar je voor heel wat dingen op aangewezen bent: de markt, het ziekenhuis, het winkelcentrum … Maar zonder auto is het vaak een hele klus om er vanuit Meerhout of Zittaart te geraken. Dat moet met dit boekje vlotter kunnen.

Je vindt in dit boekje alle ritten netjes onderverdeeld in vier rubrieken: op schooldagen, in schoolvakanties, op zaterdagen en op zon- en feestdagen.

Vanuit Meerhout

Met lijn 20 kan je rechtstreeks reizen tussen Meerhout en Mol.
Je kan ook de lijn 299 met een omweggetje via Geel combineren met lijn 84. Dat alternatief werkten we duidelijk uit.

Vanuit Zittaart

Met lijn 302 kan je in combinatie met lijn 84 in Mol geraken. Je maakt zo ook een omweggetje via Geel.

Gratis te verkrijgen

Je vindt ons busboekje in het gemeentehuis van Meerhout, de bib, het OCMW, de Watermolen, de Delhaize en de Kattenpers.

Waarom?

Tijd verliezen in een file, daar denk je vaak aan als je het woord ‘mobiliteit’ hoort. Vormingplus Kempen wil zich focussen op een andere invalshoek die vaak onderbelicht blijft: mobiliteit als basisrecht.

Je kunnen verplaatsen – naar werk, winkel, dokter of dierbaren – is een basisvoorwaarde voor deelname aan het maatschappelijk leven. Ook in een landelijke regio zoals de Kempen staat dit recht onder druk. Zeker nu er niet langer sprake is van basismobiliteit, maar van basisbereikbaarheid.

De werkgroep Alleman Mobiel pakt deze problematiek aan. ‘Alleman Mobiel’ is een samenwerking van verenigingen, burgers en beleidsmensen uit de regio Meerhout, Laakdal en Geel. De werkgroep focust op vervoersarmoede en ijvert voor duurzame en betaalbare mobiliteit voor iedereen. Vormingplus Kempen en ACV regio Geel zijn de trekkers.

Eerst werden de exacte noden in kaart gebracht met een enquête bij organisaties en bedrijven (interimkantoren, VDAB, …). De grootste knelpunten werden één voor één aangepakt.

Periode

september 2018

Wie doet het?

Viviane Schuer

Waar?

gemeente Meerhout

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken