House of Colours (HoC) is een gemeenschap die diversiteit en inclusie in de praktijk brengt als hoeksteen van alles wat ze doen.

In HoC brengen medewerker, bewoners, vrijwilligers en andere partners verschillende kwaliteiten, perspectieven, werkervaring, levensstijlen en culturen in: we weten dat de kracht van diversiteit onbegrensd is als we ons verschillend zijn inzetten en waarderen. Inclusie wordt zichtbaar in de cultuur, de praktijk en de relaties binnen de organisatie. Deze samenwerking leidt tot sociale en economische onafhankelijkheid.

House of Colours is ontstaan in 2004 vanuit de nood van niet begeleide buitenlandse minderjarigen omdat zij met hun specifieke noden hun weg in de georganiseerde hulpverlening en hun plek in onze maatschappij niet vonden. Het is uitgegroeid tot drie huizen (Vosselaar, Beerse en Retie) vanuit twee verschillende co-housingmodellen.  Mensen van verschillende origine en met verschillende noden helpen elkaar en worden opgetild uit hun achtergestelde en hulpbehoevende situatie.