De Durvers was een participatieproject in Balen waarbij kwetsbare mensen de kans kregen om met hun talent of passie aan de slag te gaan.

Mensen die het financieel moeilijk hebben, anderstalige nieuwkomers en vluchtelingen werden aangesproken om vanuit hun talent en interesses een vrijetijds-, sportinitiatief op poten te zetten.

Er ontstonden verschillende workshops die tot op de dag van vandaag nog lopen. Dit zorgde ervoor dat mensen in hun kracht konden staan. Andere effecten waren het verlagen van drempels voor mensen om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod én de ruimte die er kwam voor deze mensen binnen het vrijetijdsaanbod.