De kwetsbaarste vluchtelingen zijn vaak niet-begeleide minderjarigen die zonder ouders in België toekomen. Een deel van hun ondersteuning, zoals voogd en Onthaalklas anderstaligen, valt weg als ze meerderjarig worden. Daardoor is er een grotere kans dat ze ongekwalificeerd de schoolbanken verlaten en voor lange tijd in de sociale bijstand vallen.

Met het Curant-project wil het Antwerpse OCMW jonge nieuwkomers versterken en hun integratie bevorderen. De jonge nieuwkomers wonen samen met jonge Antwerpenaren (buddies). De buddy speelt een ondersteunende rol als de nieuwkomer een opleiding volgt, werk zoekt, de administratie bijhoudt, de stad verkent, …Daarnaast krijgen de nieuwkomers ook een intensieve begeleiding door beroepskrachten van het OCMW, Solentra, JES vzw en Atlas.

Vormingplus regio Antwerpen zoekt, screent, traint en begeleidt de buddy’s in dit traject.

CURANT is de afkorting van ‘Cohousing and case management for Unaccompanied young adult Refugees in ANTwerp’.