Met Babbelplus zetten we in op participatie. Nederlandstalige en anderstalige inwoners gaan samen op stap naar verenigingen, diensten en activiteiten in hun gemeente. We focussen op wat de deelnemers verbindt: interesses, vaardigheden, talenten, eerder dan op hun (culturele) verschillen.

Al doende oefenen de anderstalige deelnemers hun Nederlands en overwinnen ze hun spreekangst. De Nederlandstalige vrijwilligers helpen hen over de drempel heen om actief deel te nemen en schaven zelf niet alleen hun interculturele competenties bij, maar geven die ook door.

Vormingplus mikt met Babbelplus op een warmer onthaal voor nieuwkomers en een groter, diverser sociaal netwerk voor alle deelnemers. In samenwerking met lokale partners (gemeentelijke overheden, OCMW, Cultuurdienst) kunnen we dit doel bereiken.