Allemaal anders

Ooit hadden we allen samen één taal, vóór de spraakverwarring ons trof. Zo konden we elkaar niet langer verstaan en werden we vervolgens verspreid over de aarde. Dat was het verhaal.

Maar de verwarring blijft. Omgaan met verschillen, maakt ons ongemakkelijk. Het zorgt voor veel vragen, maar weinig pasklare antwoorden.
Wat kunnen we daaraan samen met andere Kempense organisaties en verenigingen doen?

Op 4 december 2018 organiseerden we met Vormingplus voor de zevende maal ons alom gesmaakte netwerkevenement, met inhoud en inspiratie. Dat vond plaats in het Herentalse CC ‘t Schaliken.

Yasmien Naciri

deed op onze avond met plezier haar maatschappijvisie uit de doeken. En nadien kon je samen met ons 10 uitdagende projecten ontdekken.

foto’s: © Chris Stessens

Lees meer over dit project

Waarom?

Diversiteit blijft een hot issue en is een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van het moment. In de zomer 2018 werkten we al rond beeldvorming van superdiversiteit in onze Kliek Uniek-campagne.

Daarbij voelden we dat heel wat organisaties achter die boodschap staan, maar ook dat ze -net zoals wijzelf- hongerig zijn naar concrete tools en praktijken voor hun werking.

Onze partners

geen

Wie doet het?

Martine Coppieters

Wanneer?

december 2018

Waar?

het Turnhoutse arrondissement

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken