De Durvers

De Durvers was een participatieproject in Balen waarbij kwetsbare mensen de kans kregen om met hun talent of passie aan de slag te gaan.

Mensen die het financieel moeilijk hebben, anderstalige nieuwkomers en vluchtelingen werden aangesproken om vanuit hun talent en interesses een vrijetijds-, sportinitiatief op poten te zetten.

Er ontstonden verschillende workshops die tot op de dag van vandaag nog lopen. Dit zorgde ervoor dat mensen in hun kracht konden staan. Andere effecten waren het verlagen van drempels voor mensen om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod én de ruimte die er kwam voor deze mensen binnen het vrijetijdsaanbod.

House of Colours

House of Colours

House of Colours (HoC) is een gemeenschap die diversiteit en inclusie in de praktijk brengt als hoeksteen van alles wat ze doen.

In HoC brengen medewerker, bewoners, vrijwilligers en andere partners verschillende kwaliteiten, perspectieven, werkervaring, levensstijlen en culturen in: we weten dat de kracht van diversiteit onbegrensd is als we ons verschillend zijn inzetten en waarderen. Inclusie wordt zichtbaar in de cultuur, de praktijk en de relaties binnen de organisatie. Deze samenwerking leidt tot sociale en economische onafhankelijkheid.

House of Colours is ontstaan in 2004 vanuit de nood van niet begeleide buitenlandse minderjarigen omdat zij met hun specifieke noden hun weg in de georganiseerde hulpverlening en hun plek in onze maatschappij niet vonden. Het is uitgegroeid tot drie huizen (Vosselaar, Beerse en Retie) vanuit twee verschillende co-housingmodellen.  Mensen van verschillende origine en met verschillende noden helpen elkaar en worden opgetild uit hun achtergestelde en hulpbehoevende situatie.