Allemaal anders: 10 smaakmakende praktijken

Na de uiteenzetting van Yasmien konden de bezoekers van onze netwerkavond kennismaken met een paar Vlaamse of Brusselse praktijken uit het aanbod hieronder.

De Durvers

De Durvers was een participatieproject in Balen waarbij kwetsbare mensen de kans kregen om met hun talent of passie aan de slag te gaan.

Mensen die het financieel moeilijk hebben, anderstalige nieuwkomers en vluchtelingen werden aangesproken om vanuit hun talent en interesses een vrijetijds-, sportinitiatief op poten te zetten.

Er ontstonden verschillende workshops die tot op de dag van vandaag nog lopen. Dit zorgde ervoor dat mensen in hun kracht konden staan. Andere effecten waren het verlagen van drempels voor mensen om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod én de ruimte die er kwam voor deze mensen binnen het vrijetijdsaanbod.

House of Colours

House of Colours (HoC) is een gemeenschap die diversiteit en inclusie in de praktijk brengt als hoeksteen van alles wat ze doen.

In HoC brengen medewerker, bewoners, vrijwilligers en andere partners verschillende kwaliteiten, perspectieven, werkervaring, levensstijlen en culturen in: we weten dat de kracht van diversiteit onbegrensd is als we ons verschillend zijn inzetten en waarderen. Inclusie wordt zichtbaar in de cultuur, de praktijk en de relaties binnen de organisatie. Deze samenwerking leidt tot sociale en economische onafhankelijkheid.

House of Colours is ontstaan in 2004 vanuit de nood van niet begeleide buitenlandse minderjarigen omdat zij met hun specifieke noden hun weg in de georganiseerde hulpverlening en hun plek in onze maatschappij niet vonden. Het is uitgegroeid tot drie huizen (Vosselaar, Beerse en Retie) vanuit twee verschillende co-housingmodellen.  Mensen van verschillende origine en met verschillende noden helpen elkaar en worden opgetild uit hun achtergestelde en hulpbehoevende situatie.

Time2Connect

Time2connect maakt deel uit van het project ‘Brussels most empathic city’ waarbij we Brusselaars via verschillende acties uitnodigen om zich te verplaatsen in de leefwereld van Brusselaars die ze (nog) niet kennen en waar ze in hun dagelijks leven misschien minder mee in contact komen.

Time2connect creëert een setting waarbij Brusselaars die elkaar niet kennen met elkaar in gesprek gaan. Een écht contact, waar we streven naar connectie. Eenvoudige gesprekstools brengen mensen op verhaal!

Curant

De kwetsbaarste vluchtelingen zijn vaak niet-begeleide minderjarigen die zonder ouders in België toekomen. Een deel van hun ondersteuning, zoals voogd en Onthaalklas anderstaligen, valt weg als ze meerderjarig worden. Daardoor is er een grotere kans dat ze ongekwalificeerd de schoolbanken verlaten en voor lange tijd in de sociale bijstand vallen.

Met het Curant-project wil het Antwerpse OCMW jonge nieuwkomers versterken en hun integratie bevorderen. De jonge nieuwkomers wonen samen met jonge Antwerpenaren (buddies). De buddy speelt een ondersteunende rol als de nieuwkomer een opleiding volgt, werk zoekt, de administratie bijhoudt, de stad verkent, …Daarnaast krijgen de nieuwkomers ook een intensieve begeleiding door beroepskrachten van het OCMW, Solentra, JES vzw en Atlas.

Vormingplus regio Antwerpen zoekt, screent, traint en begeleidt de buddy’s in dit traject.

CURANT is de afkorting van ‘Cohousing and case management for Unaccompanied young adult Refugees in ANTwerp’.

Taalcarrousel

Taalcarrousel is een taaloefenmoment in twee talen: deelnemers oefenen Nederlands en een andere taal. Het zijn informele, begeleide bijeenkomsten, meestal tweewekelijks.

De deelnemers spreken afwisselend de ene en de andere taal over een relevant thema. Ze leren elkaar beter kennen, ook mensen van de andere taalgemeenschap. Gelijkwaardigheid en wederkerigheid staan als vanzelf voorop. Nederlandstaligen helpen anderstaligen en vice versa. ‘Iedereen leraar, iedereen leerling’ is het motto.

Momenteel lopen er vijf Taalcarrousels in Antwerpen: Nederlands – Pools, Portugees, Roemeens, Russisch en Spaans. Onze collega’s van Vormingplus regio Gent organiseren een Taalcarrousel Nederlands – Arabisch en Russisch.

Babbelplus

Met Babbelplus zetten we in op participatie. Nederlandstalige en anderstalige inwoners gaan samen op stap naar verenigingen, diensten en activiteiten in hun gemeente. We focussen op wat de deelnemers verbindt: interesses, vaardigheden, talenten, eerder dan op hun (culturele) verschillen.

Al doende oefenen de anderstalige deelnemers hun Nederlands en overwinnen ze hun spreekangst. De Nederlandstalige vrijwilligers helpen hen over de drempel heen om actief deel te nemen en schaven zelf niet alleen hun interculturele competenties bij, maar geven die ook door.

Vormingplus mikt met Babbelplus op een warmer onthaal voor nieuwkomers en een groter, diverser sociaal netwerk voor alle deelnemers. In samenwerking met lokale partners (gemeentelijke overheden, OCMW, Cultuurdienst) kunnen we dit doel bereiken.

Femma Mixinthals

Femma is volop in transitie. Als traditionele vrouwenbeweging merkte ze dat haar ledengroep geen weerspiegeling meer was van de (vrouwelijke) bevolking van vandaag en morgen. Daarom gingen ze experimenteren met nieuwe groepen die vrouwen met verschillende achtergronden verenigen.

Femma Mixinthals uit Herentals is zo’n groep. Ontdek hoe zij erin slagen drempels te verlagen en een divers publiek te bereiken.

Divercity Turnhout

Fris gemixt is een groep geëngageerde jongvolwassenen die is ontstaan vanuit een ongerustheid. Waarom zien we alleen het negatieve en zijn we blind voor het positieve? Nog al te vaak constateerden ze dat onverdraagzaamheid, discriminatie en racisme in grote mate aanwezig zijn.

Door tal van activiteiten proberen ze die positieve visie op diversiteit uit te dragen. Stokpaardje is het stadsfestival Divercity, dat al tweemaal de Grote Markt van Turnhout omtoverde tot feestelijke smeltkroes. Geen enkel evenement in de stad bereikte voorheen zo’n groot en divers publiek.

Turnhout gaat vreemd

De bevolking – en dus ook het straatbeeld- van Turnhout is op korte tijd superdivers geworden. Nederlandse en Spaanse winkels ervaart de ‘bink’ als heel bekend en ‘normaal’, maar bij een Turkse bakker zijn velen nog nooit binnen geweest. Daar wilden Expertisecentrum Door Elkaar,  het Agentschap Integratie en Inburgering en Stad Turnhout verandering in brengen met de stadswandeling ‘Turnhout gaat vreemd’. Daarbij krijg je als deelnemer de kans om de stad eens door een andere bril te bekijken, door bijvoorbeeld binnen te stappen in de moskee.

De stadsgidsen van Turnhout ondersteunen deze wandeling en vullen aan met hun nuttige kennis. In de toekomst wordt de wandeling opgenomen in het bestaand aanbod van Toerisme & Uit.

Welcome in Mechelen

Welcome in Mechelen (WiM) is een initiatief van geëngageerde Mechelaars die de integratie van nieuwkomers op een racismevrije manier helpen realiseren. Dat doen ze vooral door in te zetten op ontmoeting. Door hun groot, divers netwerk zetten ze tal van activiteiten op poten: van gespreksavonden tot kookworkshops, stadswandelingen tot -festivals. Ze hebben zelfs een eigen voetbalploeg.

Onlangs noemde burgemeester Bart Somers ‘Welcome in Mechelen’ nog een ultiem voorbeeld van de verbondenheid waar zijn stad voor wil staan.

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken