Algemene voorwaarden

Vormingplus Kempen verleent je toegang tot vormingpluskempen.be (“de website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Vormingplus houdt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder je dat te hoeven meedelen. Hieronder vind je de algemene voorwaarden verder uitgewerkt.

De informatie op de website is vrijblijvend en niet bedoeld als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte.

Contactgegevens

Vormingplus Kempen vzw
Prins Boudewijnlaan 9 bus 2
2300 Turnhout
info@vormingpluskempen.be
ondernemingsnummer: 0861.555.780
RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

Intellectuele eigendommen

De inhoud van deze site, met inbegrip van de afbeeldingen, data, product- of bedrijfsnamen en teksten,  zijn beschermd door intellectuele rechten. Die horen toe aan Vormingplus of rechthoudende derden.

Intellectuele eigendommen van anderen

Wij gebruiken YouTube, Flickr, … als bronnen voor inhoud en respecteren met veel zorg de licenties op het materiaal. Als wij, onbewust, uw intellectuele eigendommen schenden, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij streven ernaar dat de informatie op onze website volledig en betrouwbaar is. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website. Contact opnemen ter correctie ervan is wel altijd mogelijk.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die je daardoor zou oplopen. Wij behouden het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren.

Het plaatsen van een link naar een andere website impliceert niet dat wij de inhoud ervan goedkeuren.

Toegang

Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op welke manier dan ook.

Prijzen

De op de website aangegeven verkoopprijzen zijn inclusief alle belastingen, maar exclusief administratie- en vervoerskosten.

Privacybeleid

We hechten belang aan je privacy. Ons privacybeleid kan je nalezen op onze privacypagina.

Cookies

Ons cookiegebruik vind je ook uitgelegd op onze privacypagina.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Enkel het Belgische recht is van toepassing. Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van het Gerechtelijk Arrondissement van Turnhout.

Snel een mailtje?

Vraag ons wat je wil. We antwoorden je snel!

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?