Herentalse adviesraden

De Stad Herentals trekt volop de kaart van de participatie. Via verschillende sporen willen ze de dialoog tussen burger en bestuur vernieuwen en versterken, om zo tot beter en meer gedragen beleid te komen.

Eén van de gekozen sporen is de adviesradenwerking. De stad wil de omslag maken naar een nieuwe adviesstructuur, waarbij de kwaliteit van dialoog en van het advies centraal staat. Uiteraard moeten ook de kwaliteiten van de huidige structuur daarin meegenomen worden.

Vormingplus Kempen begeleidt deze denkoefening aan de hand van een traject. Daarin gaan we met geïnteresseerde burgers, de leden van de huidige adviesraden én de stad zelf op zoek naar een nieuwe structuur. Dit doen we op drie publieksevenementen:

  • Een inspiratieavond, waarbij we de evolutie van de gemeentelijke adviesraden schetsen, even stilstaan bij de pijnpunten en enkele inspirerende voorbeelden tonen
  • Een workshop, waarbij we samen met alle geïnteresseerden nadenken over kwaliteiten en elementen die een nieuwe adviesstructuur moet bevatten.
  • Een terugkoppelmoment, waarbij een concreet structuurplan wordt voorgelegd aan de Herentalse burger.

Waarom?

De stad Herentals wil de omslag maken naar een nieuwe adviesstructuur, waarbij de kwaliteit van dialoog en van het advies centraal staat. Ze schakelde Vormingplus in voor de methodische begeleiding.

Onze partners

<ul>
<li>stad Herentals</li>
</ul>

Periode

voorjaar 2019

Wie doet het?

Wannes Van Coillie

Waar?

stad Herentals
Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken