Wat klimaatverandering doet met de natuur

Klimaatverandering blijft een heet hangijzer. Hoe het klimaat verandert, zien we nu al. Wereldwijd worden dieren en planten bedreigd en zelfs in de Vlaamse natuur beweegt er heel wat.

Niet alleen fauna en flora, maar ook mensen ondervinden last van klimaatverandering. In deze lezing staan klimaatverandering en de gevolgen ervan voor de natuur centraal.

We geven ook tips om zelf klimaatvriendelijk te leven.

Tijdens deze interactieve lezing krijg je zicht op de gevolgen van de klimaatverandering voor de natuur. Je krijgt een heleboel inspiratie mee om zelf aanpassingen te doen ten voordele van het klimaat en dit op een positieve manier.

Praktisch

Hoe vraag je deze lezing aan?

Wat je nog moet weten

  • Je betaalt voor deze lezing 50 euro.
  • Je zorgt als organisator voor een laptop, een beamer, een scherm en zo nodig voor een geluidsinstallatie.
  • Duur van de activiteit:  2,5 uur
  • Deze activiteit kan zowel overdag als ’s avonds plaatsvinden, niet in het weekend, en pas vanaf najaar 2019
  • Minimum 15 deelnemers
  • met een begeleider van Natuurpunt CVN
Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken