Protestliederen: Ieder zingt zoals hij gebekt is

In navolging van Bob Dylan in Amerika waren er in de jaren zestig en zeventig ook in de lage landen heel wat artiesten, die protesteerden tegen allerlei mistoestanden in de maatschappij.

Er werd gerebelleerd tegen oorlog, tegen de uitbuiting van de arbeider, tegen seksueel geweld, en noem maar op. De jaren zestig waren dan weer gekenmerkt door de vrije liefde, maar katholiek Vlaanderen keek erop toe dat er geen grenzen werden overschreden.

Journalist Herman Van Doninck geeft in deze lezing een overzicht van de diverse zaken, waartegen in liedjes werd gerebelleerd en wat er in 2019 nog is overgebleven van de zogenaamde protestzangers. Is het protesteren niet te veel geëvolueerd naar een vorm van romantiek en het mooier voorstellen van de samenleving dan die in werkelijkheid is? In de voordracht heeft spreker het ook over ‘censuur’. Sommige liedjes werden destijds immers door onze openbare radio verbannen, omdat ze te ‘onkuis’ waren of tegen pijnlijke schenen schopten.

Wat uniek is aan deze lezing is dat er livemuziek zal worden gebracht. Liedjes van artiesten, die aan bod komen, worden met bravoure vertolkt door een telkens wisselende zanger of zangeres.

Praktisch

Hoe vraag je deze lezing aan?

Wat je nog moet weten

  • Je betaalt voor deze lezing 100 euro.
  • Duur: 2x 40 minuten
  • min. 20 deelnemers

Geef een reactie

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken