Ouder worden in een nieuwe wereld

De wereld verandert. Ook voor grootouders. Hoe kan je hem leren begrijpen?

Als grootouder leef je de dag van vandaag in een totaal veranderende wereld. Als je je kleinkinderen van school haalt, kom je soms in een voor jou ‘vreemde’ wereld terecht. Je hoort andere thuistalen aan de schoolpoort, je merkt ouders met hoofddoeken op, je ziet op een schoolfeest diverse andere culturen die aan bod komen…

Dit maakt sommigen van ons angstig: waar blijft onze eigenheid nog? In wat voor land leven wij? Hoe kunnen onze kleinkinderen hier groot worden? Onze jeugd was zo anders, zo eenvoudig, Vlaams.

Grootouders zijn belangrijke opvoeders van kleinkinderen.

Ze zijn dan ook een belangrijke doelgroep in onze maatschappij om mee aan de slag te gaan, om het vreemde vertrouwd te maken, om verbinding te creëren, om te leren begrijpen, plaatsen…

Tijdens deze activiteit bekijken we samen een korte film over oud worden ver van huis: over Nederlanders die in de jaren 50 naar Australië zijn geëmigreerd. Een film van ‘blanke Nederlanders’ die hun problemen vertellen nu ze oud worden in een land ver van hun vaderland.
Na de film babbelen we na en is er tijd voor vragen.

Praktisch

Hoe vraag je deze lezing aan?

Wat je nog moet weten

  • Je betaalt voor deze lezing 50 euro.
  • Deze lezing is beschikbaar vanaf september 2019
  • Duur: 2 uur
  • Als organisator zorg je voor een beamer en een scherm.

Geef een reactie

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken