Misverstanden rond de zorg om het levenseinde

Er is heel wat wetgeving rond het levenseinde, maar toch blijven een aantal misverstanden nog altijd bestaan.

De thematiek rond een ‘waardig’ levenseinde komt regelmatig in de media. De laatste jaren is er erg veel evolutie geweest in de zorg rond het levenseinde. In het zog van ontwikkelde wetgeving (de wet op patiëntenrechten, de wet palliatieve zorg en de wet op euthanasie) merken we dat de thematiek gelukkig ook meer bespreekbaar wordt. En dat is zeker een meerwaarde. Ook de coronacrisis heeft een aantal zaken weer op scherp gezet !

Tegelijk stellen we vast dat een aantal (hardnekkige) misvattingen heel dikwijls overeind blijven.

‘Palliatieve zorg is toch enkel voor kankerpatiënten? In welke mate moet/kan ik al mijn wensen op papier zetten? Wie gaat het voor mij opnemen als ik dement word? Is palliatieve zorg niet erg duur voor mij? Wanneer kan ik euthanasie krijgen? Hoeveel soorten wilsverklaringen bestaan er? Wat is de rol van de gemeente hierin? Kan ik een chemotherapie weigeren? Moet ik dat allemaal alleen beslissen? Waar kan ik de nodige informatie vinden? Hoe begin ik daar nu aan?…’

Op deze en andere vragen rond het levenseinde, proberen we in deze lezing een antwoord te formuleren. De misverstanden worden uitgeklaard en we gaan op zoek naar duidelijkheid omtrent de zorg rond het levenseinde.

Praktisch

Hoe vraag je deze lezing aan?

Wat je nog moet weten

  • Je betaalt voor deze activiteit 50 euro.
  • Duur: 2 uur, inclusief een korte pauze
  • De organisator zorgt voor een laptop, een beamer en een scherm.
  • Minimum 10 deelnemers

Geef een reactie

Back to top button