Minder tralies, meer mens

Gevangenissen halen vaak het nieuws. Te weinig plaats, teveel gedetineerden, te weinig personeel.

Ook het nut van ons gevangenissysteem staat ter discussie. De nadruk moet verschuiven van bestraffing naar het bouwen aan re-integratie en herstel.

Helene De Vos vertelt ons waarom het leven in gevangenis best zo veel mogelijk lijkt op het ‘normale leven’. Ze laat zien welke toekomst er ligt voor straf en opsluiting.

Praktisch

Hoe vraag je deze lezing aan?

Wat je nog moet weten

  • Je betaalt voor deze lezing 50 euro.
  • Duur: 1 uur + vragen (af te spreken)
  • Als organisator zorg je voor een beamer en een scherm. 

Geef een reactie

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken