Het Voordeel van de Twijfel

Stefaan Van Brabandt over de betekenis en het belang van de twijfel als creatieve en constructieve kracht, zowel in ons individuele, alledaagse bestaan als voor de samenleving.Filosoof & theatermaker Stefaan Van Brabandt maakte enkele jaren geleden voor Canvas de 8-delige filosofische documentaire-reeks Het Voordeel van de Twijfel en schreef het gelijknamige boek als verdiepende aanvulling op de tv-reeks. Zowel het boek als de tv-reeks kenden grote belangstelling en appreciatie van een breed publiek.

Wat zowel aan het boek als aan het tv-programma ten grondslag ligt, is de overtuiging dat het rijke gedachtegoed uit de filosofie nog steeds actueel, relevant en bevrijdend is en dat de denkbeelden van de grote filosofen uit de geschiedenis ons leven vandaag nog steeds kunnen verrijken, inspireren en verbeteren.

In deze lezing schetst Stefaan Van Brabandt de betekenis en het belang van de twijfel als creatieve en constructieve kracht, zowel in ons individuele, alledaagse bestaan als voor de samenleving.

Net als in zijn boek wordt in deze lezing feestelijk getwijfeld aan de vanzelfsprekendheid van bepaalde ingesleten, vaststaande denkbeelden die ons persoonlijk en maatschappelijk leven vormgeven. Is tegenslag altijd slecht? Hoe verstandig is het om je hele identiteit te laten afhangen van je status? Zouden we met zijn allen niet beter wat minder werken? Mogen we dieren
eten? Zit romantiek liefde in de weg? Waarom moeten we zorg dragen voor elkaar en de planeet? Heeft het zin om geluk na te streven? En wat willen we doorgeven aan onze kinderen in opvoeding, onderwijs en cultuur?

Telkens wordt de heersende of tendentieuze manier van denken kritisch bevraagd en mogelijks doorprikt, waarna een andere, afwijkende, alternatieve manier van denken en leven wordt gepresenteerd.

De lezing kan ook gebracht worden vanuit één specifiek gekozen thema, bijvoorbeeld tegenslag, geluk, werk, liefde, onderwijs, opvoeding, cultuur, …

Publieksreacties

“De lezing van Stefaan was het hoogtepunt van de Nacht van de Filosofie in Den Haag. Op een toegankelijke, bevlogen en begeesterende wijze (én met af en toe wat humor) prikkelde hij het denken van de toeschouwers en zorgde hij voor een boeiende uitwisseling van gedachten nadien in de foyer.”

Nacht van de Filosofie, Den Haag

“Van Brabandt heeft buitengewoon zinvolle dingen te melden en doet dat ook nog eens op heldere en indringende wijze”

Eindhovens Dagblad

“Een erg inspirerende kennismaking met klassieke en moderne filosofie. Stefaan Van Brabandt geeft tijdens de lezing relevante en mogelijke antwoorden op actuele, herkenbare vragen uit de dagdagelijkse realiteit gebaseerd op het gedachtegoed van verschillende filosofen. …
Een vlot begeesterd spreker, to-the-point. Je krijgt zin om meer te lezen over filosofie.”

C-mine cultuurcentrum Genk

Deze lezing aanvragen?

  1. Lees eerst onze voorwaarden door en over hoe we werken
  2. Bel 014 95 35 43 of mail Viviane. Bij haar kom je te weten hoe je de begeleider kan contacteren. Dan kan je daarmee rechtstreeks een datum en een plaats afspreken.
  3. Afspraak geregeld? Vraag de activiteit dan online bij ons aan.

Wat je nog moet weten

  • Je betaalt voor deze lezing 150 euro.
  • Duur: 90 minuten
  • Min. of max. aantal deelnemers? Doet er niet toe, zolang er maar voldoende interesse is.
  • Als organisator zorg je voor een tafel, stoel, laptop en beamer. Micro bij groepen vanaf 30 personen. Na de lezing verkoopt Stefaan zijn boek ‘Het Voordeel van de Twijfel’.
Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken