Het staat allemaal in de (kook)boekskes

De geschiedenis van het kookboek geeft eigenlijk inzicht in onze eigen sociale geschiedenis.

Hele keukens en huiskamers staan tegenwoordig vol kookboeken. Nooit hebben topschrijvers – en in mindere mate kookchefs – zoveel van hun pennenvruchten aan de man/vrouw kunnen brengen. Ooit was dat anders en richtten de kookboeken van toen zich in eerste instantie tot leerlingen of bazen.

Eigenlijk mogen wij wel zeggen dat de culinaire cultuur gedemocratiseerd is. En daarop spelen ook andere media in. De geschiedenis van het kookboek geeft eigenlijk inzicht in onze eigen sociale geschiedenis. Koken met een verhaal, dus. Het staat allemaal in die boekskes, stelt Eddie Niesten.

Praktisch

Hoe vraag je deze lezing aan?

Wat je nog moet weten

  • Je betaalt voor deze lezing 50 euro.
  • Duur: 1u30 à 2 uur (maar altijd bespreekbaar)
  • Als organisator zorg je voor een beamer en een scherm of een muur. Voor een grotere groep voorzie je ook een geluidsinstallatie.

Geef een reactie

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken