Hendrik Vos: Geloven we nog in Europa?

Europaspecialist Hendrik Vos legt met actuele voorbeelden uit hoe buitengewoon groot de impact van de EU tot hiertoe al is geworden.

Europese politiek lijkt vreselijk ingewikkeld. Slechts geleerde juristen of Europakenners zouden hun weg vinden in de doolhoven rond het Brusselse Schumanplein. Maar tegelijk is Europa ook heel dichtbij gekomen.

Almaar vaker zitten Europese beslissingen in het nieuws. Vlaamse of Belgische regels moeten worden aangepast aan de Europese wetten. Alle Europese wetten beslaan vandaag samen al 100.000 bladzijden. Er zijn er die de post en de spoorwegen liberaliseren, maar er zijn ook wetten die vastleggen hoe een kinder-surprise ei er moet uitzien, of hoe snel de ruitenwisser van een tractor over en weer moet gaan.

Een verrassende kijk in de Europese keuken, waar het er vaak levendiger aan toe gaat dan meestal wordt gedacht.

Hendrik Vos

is als hoogleraar verbonden aan de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de Universiteit Gent. Hendrik Vos doceert in de bachelor Politieke Wetenschappen (Europese Politieke Integratie, het Beleid van de Europese Unie) en in de masteropleidingen Politieke Wetenschappen en EU Studies (Besluitvorming in de Europese Unie, Werkcollege Besluitvorming in de Europese Unie, Actuele Vraagstukken van de Europese Politiek).

Hendrik Vos schrijft ook vaak stukjes over de Europese Unie in de krant en becommentarieert geregeld actuele gebeurtenissen in de Europese politiek.

Praktisch

Hoe vraag je deze lezing aan?

Wat je nog moet weten

  • Je betaalt voor deze lezing 200 euro.
  • Lijkt je dat wat veel? Organiseer deze lezing samen met een andere vereniging: dat zorgt niet alleen voor meer volk, maar ook voor gedeelde kosten.
  • Duur: ongeveer 1,5 uur
  • Als organisator zorg je voor een beamer, een laptop en een projectiescherm.

Geef een reactie

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken