De opmars van een andere economie

Gerard Hautekeur schreef een boek over initiatieven waar burgers en middenveldorganisaties het heft in eigen handen nemen. De sociale en coöperatieve economie zit in de lift. Maar hebben kwetsbare groepen daar baat bij?

Gerard maakte een ronde van Vlaanderen en Brussel. Zo trok hij langs volkstuinen, stadslandbouw en sociale kruideniers. Hij ging langs het project Fietshaven, het meubelatelier voor jongeren, project cohousing De Okelaar, initiatieven van buurt- of deeleconomie. Daarbij praatte hij met hoofdrolspelers, bevoorrechte getuigen en experts.

Gerards boek wil mensen inspireren om te investeren in alternatieve economische modellen die geloven in de kracht van maatschappelijke groepen.

Gerard Hautekeur werkte tot voor kort voor Samenlevingsopbouw Vlaanderen. Daarnaast was hij hoofdredacteur van de tijdschriften Samenlevingsopbouw, Sociaal en TerZake. Hij was voorzitter van een Europees netwerk rond Samenlevingsopbouw. Na zijn studie van het Hindi was hij enkele jaren actief op het Indiase platteland.

Geïnteresseerden kunnen na de lezing de boek van Gerard kopen.

Praktisch

Hoe vraag je deze lezing aan?

Wat je nog moet weten

  • Je betaalt voor deze lezing 50 euro.
  • De lezing duurt twee uur.
  • Als organisator zorg je voor een beamer en een scherm.

Geef een reactie

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken