Er is wat in de molen

Walter Van den Branden over de molen, en over hoe onze Kempense voorouders in beelden spraken.

Molens hebben een diepe stempel gedrukt. Niet alleen in het landschap, maar ook in de ziel van onze voorouders. Geen enkel voorwerp heeft zo tot de verbeelding gesproken als de molen.
Maar die molen was dan ook van levensbelang en dagelijks aanwezig.

De meesten onder onze voorouders konden amper schrijven of lezen, maar spraken des te meer met beelden. Deze voordracht biedt door de bril van onze Kempense voorouders een aparte kijk op de molen, als symbool, metafoor en allegorie: van het allerverhevenste tot het grofste en meest boerse. We gaan geen schaamteloos onderwerp uit de weg. “Peer den Drol” (Pieter Brueghel) is dus uw meest voor de hand liggende gids.

Het resultaat is een heel ander beeld over het denken en beleven van boer, stedeling, geestelijke en edelman. Een meer dan vol uur durend verhaal, doorspekt met beeld en… lied.

Walter Van den Branden

Walter Van den Branden is afkomstig van de Antwerpse Kempen. Hij studeerde Moderne Geschiedenis aan de Universiteit van Gent. Hij was medestichter van de Heemkundige Kring “Norbert de Vrijter” te Lille en verdiepte zich inonder andere ook in de Kempense sagen en legenden.

Walter is tevens erkend als lesgever Geschiedenis van de Voeding bij het de Vlaamse Overheid, departement Landbouw en Visserij, afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling en als Meester-

Molenaar en als lesgever in de opleiding van vrijwillige molenaars.

Hij is conservator van het Provinciaal Molencentrum Mola in Wachtebeke en beheert vijf werkende wind- en watermolens.

Praktisch

Hoe vraag je deze lezing aan?

Wat je nog moet weten

  • Je betaalt voor deze activiteit 50 euro.
  • Als organisator zorg je voor een scherm of een witte muur, én een geluidsinstallatie als het een grote zaal is. Walter brengt zelf een laptop en een beamer mee.
  • Duur activiteit: min. 1u tot 1u30′
Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken