De strijd voor vrede. En hoe we die kunnen winnen.

We kunnen de strijd voor vrede winnen door te streven naar meer gezamenlijkheid, vindt Tom Sauer.

Onze wereld staat in brand, maar we kunnen die brand blussen. Tom Sauer pleit onomwonden tegen het doemdenken.

Uiteraard moeten we eerst begrijpen

  • waarom Poetin Oekraïne onveilig maakt,
  • terroristen zich opblazen in Brussel en Parijs,
  • en er nog altijd vijftienduizend kernwapens zijn.

In De strijd voor vrede beschrijft Tom Sauer haarfijn hoe al die bedreigingen niet zomaar uit de lucht komen vallen. De complexe gevaren in onze wereld hebben duidelijke oorzaken die we vaak zijn vergeten of negeren. De rode draad in dit verhelderende boek is het gevoel dat individuen en staten verbindt. Omdat ze zich genegeerd voelen, vallen ze ten prooi aan frustratie en woede. Met alle gevolgen van dien. We kunnen de strijd voor vrede winnen door te streven naar meer gezamenlijkheid.

Het boek van Tom Sauer verscheen in eind 2017.
In zijn lezing heeft hij het over de drie onderwerpen van dit boek (terrorisme, Rusland, kernwapens) ofwel gaat hij dieper in op één thema. Dat kan je zelf met hem afspreken.

Tom Sauer is professor internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen.

Praktisch

Hoe vraag je deze lezing aan?

Wat je nog moet weten

  • Je betaalt voor deze activiteit 100 euro.
  • Duur: af te spreken
  • Als organisator zorg je voor een laptop (zo mogelijk), een scherm, een beamer, en zo nodig een geluidsinstallatie.
Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken