De bril van het verschil

Welke bril heb jij op wanneer je kijkt naar buren met een andere overtuiging?

Welke ‘modellen’ van brillen bestaan er zoal om te kijken naar samenleven in diversiteit? En hoe bepaalt die bril onze kijk op hoe we de buurt willen inrichten, hoe we met mekaar willen omgaan, hoe we het samenleven organiseren in onze vereniging of gemeente?

Met welke bril op kunnen we – bijvoorbeeld als we een straatfeest houden – zoveel mogelijk buren betrekken? We vertrekken vanuit heel concrete dagelijkse situaties en proberen verschillende brillen uit!

Praktisch

Hoe vraag je deze lezing aan?

Wat je nog moet weten

  • Je betaalt voor deze lezing 50 euro.
  • Als organisator zorg je voor een beamer en een scherm (of een witte muur).
  • Duur van de activiteit: 2,5 à 3 uur
  • Minimum 8 deelnemers
  • Begeleiding: Leila Clement van vzw Motief
Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken