Bevrijding, collaboratie en repressie

Koen Aerts over de collaboratie en repressie na 1944, en hoe ze verankerd zit in het Vlaamse collectieve geheugen.

De Tweede Wereldoorlog werpt een lange schaduw. Tot vandaag leidt het verleden van de jaren veertig nog regelmatig tot beroering en debatten op het politieke en publieke forum.

Ook persoonlijk is de belangstelling groot. Vele mensen kennen de verhalen via familie uit eerste hand. De beeldvorming en herinneringen van bevrijding, collaboratie en repressie zijn vaak erg beladen en verschillend van wat we op basis van onderzoek weten.

Deze lezing brengt dat spanningsveld in kaart met het verhaal vanaf september 1944. Hoe kregen deze thema’s een plaats in het collectief geheugen van de samenleving en wat is de wetenschappelijke stand van zaken?

Koen Aerts is verbonden aan de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent en is coauteur van het boek Was opa een nazi (Lannoo, 2017). Hij verzorgde ook de wetenschappelijke begeleiding van het VRT-programma ‘Kinderen van de collaboratie’.

Praktisch

Hoe vraag je deze lezing aan?

Wat je nog moet weten

  • Je betaalt voor deze activiteit 50 euro.
  • Als organisator zorg je voor een beamer en een scherm. Als het kan  (maar niet noodzakelijk), zorg je ook voor een draadloze usb-presenter om op afstand door de slides te kunnen scrollen.

Geef een reactie

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken