Afghanistan: Een blik achter de schermen

In 2002 ging Moeders voor Vrede aan de slag in Afghanistan.

Afghanistan werd toen verscheurd door oorlog; vrouwenrechten zijn er quasi onbestaande. Tot vandaag runt Moeders voor Vrede er projecten in verschillende regio’s. Ze hebben er alfabetiseringscursussen, Engelse lessen, landbouwprojecten, productieateliers en medische projecten.

In deze lezing komen alle aspecten van de Afghaanse samenleving aan bod: de geschiedenis van het land, de moeizame interne stammenrelaties en de al even moeilijke relatie met de buurlanden…

Vrouwen hebben het in het land niet makkelijk en ook hun strijd komt ruimschoots aan bod. Deze lezing geeft je een idee van wat er speelt in het land en nodigt je uit om verder te kijken dan wat tot in de Belgische kranten doorsijpelt.

Hoe vraag je deze lezing aan?

Wat je nog moet weten

  • Je betaalt voor deze lezing 100 euro.
  • Als organisator zorg je voor een beamer en een geluidsinstallatie en een laptop (zo mogelijk)
  • De lezing duurt ca.  90 min + vragen
Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken