In de 27 gemeenten van het Turnhoutse arrondissement zijn duizenden verenigingen actief. Uit onderzoek blijkt dat lokale overheden en verenigingen elkaar niet altijd vinden. Allebei vinden ze dat die samenwerking nog kan verbeteren. Vormingplus Kempen wil het gemeentebeleid en de lokale verenigingen dichter bij  elkaar brengen en onderzocht hoe je tot een optimale samenwerking kan komen. Op www.plankolos.be vind je zowel de ingrediënten als een recept om de samenwerking te stimuleren. Op smaak gebracht met een hele reeks voorbeelden en tips.

Meer weten?