Een van de meest gehoorde verzuchtingen van verenigingen is de vraag hoe men vrijwilligers vindt en mensen die mee aan de kar willen trekken. Een thema waarover al veel is geschreven en gezegd, maar op het niveau van de vereniging blijft het probleem bestaan. Vormingplus Kempen en Stichting Lodewijk De Raet sloegen daarom de handen in elkaar en werkten een project uit dat organisaties effectief helpt. Het kreeg de titel ‘Kartrekkers’. Een uniek traject omdat er voor het eerst een interactief vormingstraject opgestart werd waarin een groep van verschillende organisaties gedurende een langere periode samenwerkten aan die vraagstukken en begeleid werden bij hun onderlinge discussies daaromtrent.

Dankzij Kartrekkers denken wij voortdurend na over onze manier van werken, en proberen we links en rechts wat bij te sturen. Kartrekkers houdt ons alert. Dat is een grote verdienste. Want ook voor een vereniging geldt dat stilstaan achteruitgaan is. Wie nooit eens vernieuwt of eens origineel uit de hoek komt, blijft niet aantrekkelijk.

Een deelnemer

Meer weten