Aan de slag

Vormingplus heeft een aantal introsessies rond ‘Burgers betrekken’. Die zijn bedoeld voor Kempense lokale besturen die werk willen maken van participatieprojecten. Een vijftiental gemeenten hebben die al gevolgd of besteld.

Bestel de gratis introsessie

De introsessie kan je gratis aanvragen bij Katrien.

Onze aanpak

Hieronder krijg je een idee van onze aanpak.

Fase 1

Als je een participatietraject opstart, is het belangrijk dat iedereen dezelfde taal spreekt. Dat maakt de dialoog tussen burgers en bestuur vlotter, en er minder misverstanden opduiken.

Die ‘nieuwe’ taal moet je eerst onder de knie krijgen. Als alle betrokkenen weten wat het containerbegrip participatie precies inhoudt, wat de essentie daarbij is en welke effecten nagestreefd worden, kan je in fase 2 het participatietraject voorbereiden en uitwerken.

Fase 2

Dat doe je met de vijf belangrijkste macrovragen. Daarmee zet je het essentiële denkproces op gang. Ze helpen je om enkele belangrijke keuzes te maken voor de opstart van je traject met burgers.

De eerste vier vragen zijn traditionele vragen van projectmanagement. Je hebt de antwoorden hierop nodig om kwaliteitsvol te kunnen werken. Vraag 5 is typisch voor een participatietraject, en dus essentieel. En net die vraag wordt vaak vergeten of minimaal gehouden.

Als je op die vijf vragen een helder antwoord hebt, kan je het traject verder concretiseren en inzoomen op de microvragen.

Fase 3

Dan kom je bij fase drie van het participatietraject: de start van een straffe dialoog met je burgers.

Daarbij bundelden we heel wat tips. Die vind je hieronder downloadbaar als pdf, of voluit onder het kopje ‘Tips’ in het menu hierboven.

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken