Ontmoetingen van 60- en 80’ers

“Een jaar geleden zei het lokaal dienstencentrum meteen ja op de vraag van Vormingplus Kempen om mee te werken aan een nieuw project rond ouderen. Dat was evident”, zei Josée Poelmans, OCMW-voorzitter en schepen van sociale zaken. “De lokale dienstencentra krijgen in de toekomst een belangrijke rol in het verhaal van de buurtgerichte zorg. Daarvoor is het heel belangrijk dat we goed weten wat er bij onze inwoners leeft. Met het project 60’- en 80’ers wilden we een realistischer beeld krijgen van de ouderen in onze huidige samenleving.”

Verrassende ontmoetingen

Voor de zestigers waren vooral de ontmoetingen met de tachtigers heel verrassend.  “De ontmoetingen met de zestigers en tachtigers samen vond ik verbazingwekkend omdat ik een totaal ander beeld had van de 80’ers. Veel negatiever, ik dacht dat het mensen waren die stilletjes aan op het einde van hun leven waren en berustten in hun lot. Ik was verbaasd wat er allemaal in de gesprekken naar voren kwam, over de manier hoe die tachtigers tegenover het leven staan. Mijn beeld op mijn eigen ouder worden is hierdoor in positieve zin veranderd. Zelfs na 80 zijn er nog voldoende redenen om het leven door een roze bril te zien.”

Voor de tachtigers waren vooral de ontmoetingen met hun leeftijdsgenoten belangrijk. Herkenbaarheid was een van de redenen. “Blijkbaar kunnen we nog allemaal genieten van samenzijn, samen lachen, of samen ernstig zijn. Want als we al wat ouder worden hebben we allemaal een stuk verdriet te dragen. Het is vooral heel belangrijk hoe mensen daar mee om gaan.”

De babbelnamiddagen gaf ook aan tachtigers een aanzet tot verandering. “Ik ben eigenlijk een zwartkijker en als ik alleen thuis ben, kan ik wel down zijn. Door de babbelnamiddagen ben ik me positiever gaan opstellen. Voor mij mogen ze zoiets nog meer organiseren.”

Frisse ideeën voor de toekomst

Het project heeft Isabelle Bogemans, centrumleider van Huis Driane, veel geleerd. “Door deel te nemen aan de samenkomsten werd je gedwongen om tijd te maken. Er kwamen frisse ideeën naar boven. Het was een kans vanop een afstand je eigen werking te bekijken.” Maar het was vooral een mooi project. Week na week is het gegroeid, vanuit de deelnemers en met ondersteuning van Christa van Vormingplus Kempen. Gaandeweg werd duidelijk wat we precies gingen doen. Grenzen werden verlegd en weerstanden doorbroken. Er waren vele mooie momenten. Elke deelnemer werd gerespecteerd om wie hij was. Mooi was ook dat er tranen konden vloeien, dat men elkaar begreep. Maar er werd vooral ook veel gelachen. Humor is een straf medicijn.”

Huis Driane heeft nu voor eens stuk een nieuwe basis om verder op te bouwen. “We denken er aan om een aantal thema’s, die tijdens de gesprekken aan bod kwamen, zoals levenseinde, mantelzorg en seksualiteit bij ouderen, in het programma van het Lokaal Dienstencentrum op te nemen. Dat de tachtigplussers zo veel deugd beleefden aan de samenkomsten in kleine groep, wordt zeker meegenomen.”

“Krachtig in zijn eenvoud”

Met dit project wilde Vormingplus Kempen bijdragen tot een meer genuanceerd beeld over ouder worden in de samenleving. Voor Vormingplus Kempen is dit project alvast geslaagd. De projectvoorstelling viel bij de deelnemers in de smaak: “Krachtig in zijn eenvoud”. Een aantal dienstencentra ‘bestelden’ meteen bij de borrel en het hapje een gelijkaardig traject voor hun ouderen.

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken