60’- en 80’ers in Olen

Twee jaar geleden lanceerde Vormingplus Kempen het project 60’- en 80’ers van hier. In samenwerking met het Lokaal Dienstencentrum Huis Driane in Herenthout werden er babbelnamiddagen georganiseerd. Zestigers en tachtigers praatten over hun dromen, plannen en zorgen. Eerst werd er apart gewerkt met de twee leeftijdsgroepen. Nadien kwamen ze samen voor uitwisseling. Dit voorjaar kreeg deze succesrijke reeks navolging in Olen. Op 10 september was in het Lokaal Dienstencentrum Komie Geire het toonmoment van hun 60-ers en 80-ers.

In totaal doorliepen 22 deelnemers het hele traject onder leiding van coach Marijke Van den Bossche. Er ontstond meteen een hechte groep. Ze kozen zelf hun gespreksthema’s en kwamen tot boeiende uitwisselingen over eenzaamheid, doodgaan, omgaan met verlies, maar ook over vriendschap en toekomstplannen tijdens de 12 babbeldinsdagen.

Deelnemers aan het woord:

  • ‘We hebben gepraat over wat echte vriendschap is. Het is verbazingwekkend hoe verschillend iedereen alles ervaart’.
  • ‘Tachtigers luisteren graag naar mensen van dezelfde leeftijd en ouder. Zij begrijpen ons. Vrienden van vroeger zijn dood, jongeren begrijpen dat niet’.
  •  ‘Als zestigjarige wil ik de kracht en de moed vinden om verder te leven zoals vele tachtigplussers uit de groep. Zij waren een voorbeeld voor mij.’
  • ‘We zijn het erover eens: dit is een prachtig initiatief van Komie Geire’, iets om trots op te zijn.’

Els Geuens, centrumleider Komie Geire: ‘Er zijn heel wat mooie dingen uit het project gegroeid: enkele tachtigers en zestigers zijn vrijwilliger geworden, dromen van deelnemers zijn verwezenlijkt en er zijn vriendschappen voor het leven gesmeed… Ook een dikke pluim voor Vormingplus Kempen om dit prachtige project in mekaar te boksen. Dit is iets wat wij alleen niet kunnen.’

En verder?

Door het grote enthousiasme van de deelnemers organiseert Komie Geire in het najaar nog maandelijks een babbeldinsdag onder begeleiding van een coach en de centrumleider.

Ook in Huis Driane in Herenthout kreeg het traject navolging. Om de 14 dagen komt er een groepje van tachtigers samen voor een babbel onder begeleiding van 2 medewerkers van het LDC.

In het voorjaar 2020 start een gelijkaardige reeks in het Lokaal Dienstencentrum Sprankel in Vorselaar.

Interesse om deze reeks ook in jouw Lokaal Dienstencentrum te organiseren? Neem dan contact op voor meer info bij Christa.

Lees er meer over

Foto’s

(© Bart Van der Moeren)

Back to top button

Onze website gebruikt cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. Klik op de schuifknop om je voorkeuren op te slaan of aanvaard al onze standaard-cookies.

Cookie-instellingen

Hier kan je aankruisen welke cookies je al dan niet wil toelaten. Klik op de bewaarknop om je keuzes te bewaren.

Functionele cookiesDeze cookies zijn minimaal nodig om de website goed te laten werken.

Statistische cookiesDie brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en onderzoek. Dat gebeurt o.a. geanonimiseerd voor Google Analytics.

Sociale mediakoppelingenDie zorgen voor een optimale wisselwerking met sociale media zoals Youtube, Twitter, Facebook of Instagram.

AdvertentiecookiesDie gebruiken we normaal niet.

Andere cookieszoals bijv. die van Publiq om de UiT-agenda te laten werken