In 2016-2017 ontwikkelde Vormingplus Kempen samen met het Herenthoutse Lokaal Dienstencentrum Huis Driane het project 60- en 80’ers van hier. Dat was een reeks babbelnamiddagen over dromen, plannen en zorgen. De 60’ers en de 80’ers volgden een eigen traject van vier namiddagen. Nadien kwamen ze allemaal vier keer samen voor ontmoeting en uitwisseling.

Met dit project wilden we werken aan de ‘zachte’ kant van de vergrijzing: de beleving van het ouder worden bij de ouderen zelf en hoe de samenleving hiernaar kijkt en ermee omgaat. Die beeldvorming is eerder negatief. Daartegenover staat dat er sterk wordt geïnvesteerd in active aging en empowerment. Maar hellen we hiermee niet te veel naar de andere kant? Is er ook aandacht voor de kwetsbaarheid van het ouder worden? We vroegen ons af of er een meer genuanceerd beeld mogelijk is. Hoe kijken ouderen er zelf naar? Wat hebben ze van het ouder worden geleerd en wat kunnen zij hierover met de samenleving delen?

 

Deelnemers tevreden

Opvallend was dat vooral de 60’ers veel deugd hadden aan de ontmoetingen met de 80’ers en er veel uit leerden. Ze kregen een andere, meer positieve kijk op het ouder worden. De 80’ers haalden vooral veel voldoening uit de ontmoetingen met leeftijdsgenoten in kleine groep. De babbelnamiddagen waren voor hen een plek waar ze luisterden naar elkaars verhalen en waar ze ook gehoord werden.

Voor de centrumleider, die ook actief deelnam aan de sessies, was het project tijdsintensief maar zeker de moeite waard:

Dankzij het project weet je weer dat een maatschappij verandert en dat mensen andere behoeften krijgen. Het is de kunst om daar gericht op in te spelen. Het project heeft me veel meer geleerd dan dat. Het bracht rust en ruimte. In onze rush vergeten we dat we op tijd moeten stilstaan en ademen. De sessies gaven me energie, een boost voor nieuwe ideeën voor de toekomst. Maar het was vooral een mooi project …

Isabelle Bogemans, Huis Driane

Een project voor Lokale Dienstencentra?

Vormingplus Kempen wil het project verspreiden. Niet alleen om de impact te vergroten, maar vooral omdat een aantal Lokale Dienstencentra interesse tonen in een gelijkaardig traject in hun gemeente.

Per traject voorzien we een begeleider van het groepsproces. Dat omvat 12 sessies van twee uur.

Voor die sessies, de voorbereidingen, overlegvergaderingen, vervoerskosten en btw betaalt het lokale dienstencentrum 4.000 euro. Vormingplus Kempen legt 500 euro toe.

We vragen wel aan de centrumleider dat die

  • het project mee met de begeleider uittekent
  • een geschikte locatie voorziet
  • de deelnemers werft
  • input en feedback geeft over de uitwerking van het traject
  • zorgt voor een hapje, drankje, logistiek tijdens de sessies
  • een participerende deelnemer en verslaggever is tijdens de sessies
  • ondersteuning biedt bij kleine groepsopdrachten
  • de sessies evalueert met de deelnemers.

Interesse?

Heb je interesse in het project of wil je wat meer informatie? Neem dan contact op met Christa. Je kan haar mailen of 014 41 15 65 bellen.